Archive for June, 2009

Maraviglia

Maraviglia

Organizam cursuri de cosmetica si masaj cu frecventare in weekend. Cursurile sunt pe o perioada de 8 weekend-uri la cosmetica si 6 weekend-uri la cursurile de masaj.

Preturile sunt promotionale: 1260 ron pentru cursul de cosmetica si 900 ron pentru cursul de masaj. Cursurile se tin in Bucuresti, sector 1, la Salon Maraviglia. La sfarsitul cursurilor se elibereaza diploma.

Pentru detalii si inscrieri, va rugam sa contactati salonul
Contact : Str. Nuvelei 75, Sector 1, Bucuresti

Share

Cursuri CRYSTAL REPORTS XI

Descrierea cursului Formatting and summarizing data
Filtering, sorting and grouping data
Customizing reports with program logic
Accessing reports via a Web browser
Adding a report to a custom application
THE CRYSTAL REPORT WRITER
Writing a basic report
Selecting a format
Adding text and fields
Connecting to remote data sources
Configuring the reporting environment
Formatting and styling
Tailoring sections within a report
Annotating header and footer fields
Designing fields for quality presentations
Adding color, borders and pictures
Highlighting data with Highlight Expert
LINKING CRYSTAL REPORTS TO DATA
Connecting to popular data sources
SQL Server
Oracle
Access
Web logs
XML
Crystal Dictionaries
Reporting from stored procedures and views
Establishing data connections
Creating a connectivity checklist
Configuring ODBC and OLE DB
Integrating SQL commands in a report
INTERPRETING STRUCTURES AND RETRIEVING DATA
Navigating complex data
Deciphering data structures
Identifying data relationships
Gathering the right data
Merging data from multiple tables
Building business queries
Optimizing data retrieval
COMBINING POWERFUL REPORT TECHNIQUES
Organizing and summarizing reports
Sorting and grouping
Grouping with formulas
Summary and Rolling Total fields
Using Report Alerts
Building advanced reports
Embedding linked and unlinked subreports into reports
Creating crosstab and drill-down reports
Designing dynamic & cascading prompts
Multipass reporting
Achieving reusability with the Repository and Templates
Visualizing complex data
Simplifying data with charts and graphs
Organizing fields into sections
Adding, merging, suppressing sections
PROGRAMMING DATA FUNCTIONALITY
Coding in formula language
Working with variables and operators
Deciphering formula syntax
Adding and modifying formulas with the Formula Workshop
Building custom functions
Sharing formulas with the Repository
Writing effective formulas
Building if/then/else statements
Converting and comparing data
Debugging the code
The Formula Workshop & My Workbench
Converting to Basic Syntax
Writing formulas with Basic Syntax
Laying a foundation for complex programming
DEPLOYING REPORTS TO THE INTERNET, INTRANETS, VISUAL BASIC AND .NET
Deploying Crystal Reports
Building Push and Pull techniques
Migrating to production by switching databases
Publishing reports to a Web site
Exporting reports to HTML
Deploying Crystal Reports to Crystal Enterprise
Scheduling a report
Integrating into custom applications
Adding Crystal Reports to Visual Basic and .NET
Exploring application development options with Crystal Reports

Share

Curs MANAGEMENTUL SECURITATII INFORMATIEI

Descrierea cursului De ce sa participati la acest curs?

Implementarea unui SMSI prin apelarea la consultanta este in general costisitoare si nu este la îndemâna oricãrei companii. Pregãtirea unor specialist in SMSI dintre angajatii companiei dvs. aduce mari economii în procesul de implementare ºi asigurã un management continuu al mãsurilor de securitate a informaþiei pe întregul ciclu de viaþã al sistemului.

Mai mult, odatã obþinutã certificarea pentru SMSI de catre o companie, aceasta trebuie menþinutã prin activitatea unei echipe de specialiºti preocupaþi de îmbunãtãþirea continuã a sistemului ºi þinerea sub control a tuturor riscurilor
de securitate identificate la nivelul organizaþiei.

Avantajele unei certificãri SMSI prin formarea de specialisti interni:

-Oferã clienþilor ºi partenerilor de afaceri încredere sporitã în organizaþia certificatã. Managementul securitãþii informaþiei, alãturi de managementul calitãþii, a devenit o condiþie obligatorie în multe dintre relaþiile de parteneriat încheiate între companii;

-Oferã managerilor un control mai bun asupra fluxurilor de informaþii din organizaþia certificatã;

-Asigurã continuitatea afacerii prin identificarea ºi þinerea sub control a riscurilor care pot afecta activitatea organizaþiei;

-Oferã organizaþiei posibilitatea întrunirii criteriilor de participare la licitatii acolo unde certificarea SMSI este un criteriu;

-Securitatea informatiei este un factor de succes pentru orice organizatie.

Descrierea cursului: Cursul oferã informaþiile necesare formãrii unei culturi de securitate precum ºi înþelegerii etapelor ºi documentaþiei necesare
implementãrii unui sistem de management al securitãþii informaþiei în instituþiile publice ºi private, în conformitate cu legislaþia naþionalã ºi cu
standardele internaþionale.

Obiectivele cursului: Acest curs oferã participanþilor cunoºtinþele necesare pentru a planifica ºi realiza un sistem de management al securitãþii informaþiei (SMSI) la nivelul unei organizaþii, urmãrind recomandãrile standardului SR ISO/CEI 17799 ºi respectând legislaþia româneascã în domeniul
securitãþii informaþiei, condiþii esenþiale pentru obþinerea unei certificãri ISO 27001 (standard de referinþã în pentru securitatea informaþiei).

La sfârºitul cursului participanþii vor dobandi cunoºtinþe despre:

-Concepte, definiþii, clasificãri ºi terminologii specifice managementului
securitãþii informaþiei;

-Algoritmi ºi sisteme criptografice, certificate digitale (standardul X.509),
semnãtura digitalã ºi infrastructuri cu chei publice (PKI);

-Scopul, planificarea, organizarea, documentarea ºi acreditarea unui sistem de
management a securitãþii informaþiei.

Cunoºtinþe necesare: familiarizarea cu terminologia IT&C, atat in romana
cat si in engleza. Daca doriti informatii despre cursuri de engleza, va putem ajuta de asemenea

Lector: Iulian CIUREA – masterat în domeniul managementului securitãþii
informaþiei ºi atestat ORNISS în managementul securitãþii informaþiei.

Certificare: Certificat de instruire ,,Pro Management”

Agenda cursului:

1.Introducere în securitatea informaþiei: definiþii, concepte, clasificãri ºi
terminologie specificã;

2.Criptografie, chei publice, semnãtura digitalã, PKI:

-Noþiuni introductive;

-Algoritmi ºi sisteme criptografice;

-Standardul X509 – certificate digitale;

-Semnarea ºi criptarea informaþiilor în format electronic utilizând o
infrastructurã cu chei publice;

-Semnãtura digitalã calificatã – structurã, implementare, domenii de utilizare
ºi legislaþie specificã;

3.Legislaþie ºi regementãri:

-Legislaþia naþionalã;

-Legislaþia europeanã;

-Standarde ºi reglementãri internaþionale.

4.Implementarea unui sistem de management a securitãþii informaþiei:

Acest capitol reprezintã cea mai mare parte a cursului si conþine informaþii
despre asigurarea securitãþii informaþiei, pe întrg ciclul de viaþã al unui
sistem informatic, urmând recomandãrile standardului ISO 17799 (cod de bunã
practicã), în concordanþã cu legislaþia naþionalã (L182, HG 585, etc..), pentru
a putea obþine certificarea ISO 27001 (Cerinþe pentru implementarea unui sistem
de management a securitãþii informaþiei – SMSI).

Conþine:

-Structura standardelor ISO 17799 ºi ISO 27001 ºi corelaþia dintre ele;

-Descrierea ciclului de viaþã a unui sistem informatic ºi etapizarea acþiunilor
– modelul PDCA (Plan-Do-Check-Act);

-Analizã ºi exemplificãri pentru fiecare dintre cele 11 domenii ale standardului
ISO 27001;

-Studiul analizei riscurilor conform standardelor ºi codurilor de bunã practicã
la nivel naþional ºi internaþional;

-Realizarea politicii de securitate la nivelul unei organizaþii;

-Întocmirea ºi implementarea procedurilor operaþionale de securitate pentru
tratarea riscurilor;

-Documentarea sistemului pentru acreditare.

Orarul cursului:Luni-Vineri 17,00-21,00 si sambata 9,00-14,00

Pret
550.00 EUR
Durata cursului
32 ore
Share

Curs Administrator Retea Windows 2003/2008

Curs Administrator Retea Windows 2003/2008

Descrierea cursului Program: Luni – Sambata 08.00 – 16.00 Pachetul se adreseaza celor care vor sa devina administrator de retea pe platformele Windows 2003/2008.

STRUCTURA CURSULUI
1. Configurarea hardware si software a PC-ului
2. Bazele Retelelor de calculatoare si TCP/IP
– tehnologii de retea (examinare, componente)
– conectica si arhitecturi de retea
– realizarea unui proiect de cablare structurata
– TCP/IP pentru Windows 2003/2008
3. Administrarea si implementarea clientilor Windows
– instalarea si configurarea clientului Windows
– automatizarea instalarii si upgrade-ul catre Windows
– procesul de boot
– configurarea hardware si a mediului desktop Windows
– configurarea TCP/IP
– configurarea retelei si integrarea clientilor in retea
– implementarea suportului client pentru acces de la distanta
– configurarea Windows pentru calculatoare mobile
4. Administrarea si implementarea serverelor Windows 2003/2008
– instalarea si configurarea Windows 2003/2008
– automatizarea instalarii si upgrade-ul catre Windows 2003 Advanced Server/2008 Server Enterprise
– configurarea retelei si integrarea serverului 2003/2008 in retea
– implementarea conturilor de utilizator si de grup in Active Directory
– permisiuni la nivelul resurselor partajate
– configurarea securitatii sub NTFS
– serviciul de printare sub Windows
– monitorizarea si optimizarea sistemelor Windows
– configurarea sistemelor de stocare masiva si implementarea solutiilor tolerante la defecte
– implementarea politicilor de securitate sub Windows
– troubleshooting

Curs Administrator Retea Windows 2003/2008

Pret
583.00 EUR
Durata cursului
96 ore
Share

Cursuri Mechanical Desktop

Cursuri Mechanical Desktop

CAPITOLUL 1-Prezentare generala a produsului Autodesk Mechanical Desktop R5.0, Interfata utilizator a produsului, zone de ecran, menu-uri disponibile, facilitati oferite, Prezentarea generala a setului de comenzi Autodesk Mechanical Desktop R5.0, Conventii lexicale si sintactice

CAPITOLUL 2-Modelarea pieselor, Relatia dintre modelul 3D si desenul de executie, Realizarea unei schite (Sketch), Crearea formelor solide, modificarea unei schite (Sketch), Aplicarea constangerilor geometrice si dimensionaleAdd dimension, Modificarea formei de baza a modelului solid, Construirea unei gauri.
CAPITOLUL 3-Realizarea desenului de executie pornind de la modelul piesei. Modificarea desenului de executie, Realizarea unei sectiuni. Trasee de sectionare, Crearea unei piese utilizand forme predefinite sau schitate
Crearea unei piese utilizand suprafete
CAPITOLUL 4-Modul MODEL, DRAWING, ASSEMBLING,Utilizarea parametrilor, Crearea si utilizarea profilelor parametrizate, Definirea parametrilor cu ajutorul ecuatiilor, Rezolvarea problemelor overconstrain si underconstrain, Cotarea unui desen de executie, Modificarea cotelor, Crearea si modificarea unui stil de cotare

Cursuri Mechanical Desktop

Pret
231.00 EUR
Durata cursului
60 ore
Share

Cursuri Business Objects Course

Cursuri Business Object Course

Acuta criză de programatori buni: agonie lentă sau rezolvare posibilă?

Pana de curand, când companiile ISV dădeau un anunţ de job, a doua zi erau
practic sufocate de numărul programatorilor excepţionali veniţi la interviu.
Echipele întreceau cele mai înalte standarde ale profesionalismului.

Astazi exista o goană incredibilă de a completa golurile de personal calificat,
critice de prea multă vreme, ce pot afecta grav succesul proiectelor.

Centrul de training Pro Management va propune cursul “Business Objects”
destinat formarii acelor programatori şi analişti de care aveti nevoie.

Creat si sustinut de trainerii nostri cu înaltă pregatire profesionala si
experienta in domeniu, acest curs, organizat in premieră in Romania, acoperă
atât concepte avansate de C# (events, delegates, ADO.NET, Reflection, user
interfaces etc.), cât şi baze de date şi optimizarea lor.

Cursul transforma un programator junior in cel puţin unul regular, sau
transformă un senior într-un arhitect. În plus, îi identifică pe cei ce au
potential să devină analişti de business, si mai mult chiar, vă ajuta să îi
găsiţi printre programatorii dvs. pe cei ce pot deveni team-leaders.

Audienta Ne propunem să facem acest lucru în doar cinci zile, timp în care programatorii
dvs. au următoarea expunere:

PREZENTAREA CURSULUI

ZIUA 1:

Interviu cu clientul (un investitor virtual ce doreşte
deschiderea/modificarea unui business), în vederea documentării soluţiei.
Această activitate presupune:

Strategii de interviu;

Metode de structurare a informaţiei obţinute;

Expunere la MSF (Microsoft Solution Framework) şi UML;

Utilizare Microsoft Visio pentru elaborarea diagramelor;

La finalul aceste lecţii, cursanţii vor putea să:

aleagă o strategie de interviu, în funcţie de specificul activităţii
clientului;

stabilească o strategie de comunicare cu clientul şi să folosească instrumentele
specifice project managementului;

utilizeze Microsoft Visio pentru a crea patru tipuri de diagrame:

Use Case Overview;

Use Case;

Detailed Use Case Scenario;

Activity Diagram.

întocmească un caiet de specificaţii funcţionale şi criteriile de testare.

ZIUA 2:

Prima parte este destinată unui laborator complex, în cadrul căruia
cursanţii vor aplica toate principiile studiate în prima zi. Această etapă se
încheie cu o documentaţie de proiect ce conţine toate livrabilele zilei 1.

A doua parte este destinată prezentării de best-practices în zona modelării
structurilor de date, cât şi diferitelor tehnici de optimizare a unui Microsoft
SQL Server.
Cursuri Business Objects Course
La finalul aceste lecţii, cursanţii vor putea să:

aleagă sau să creeze un standard pentru tabele, coloane, chei primare, FKs,
proceduri stocate, indecşi etc;

creeze instrumente complexe pentru interogarea datelor într-un server Microsoft
SQL Server;

implementeze o strategie de optimizare a unui Microsoft SQL Server, atât la
nivel de administrare, cât şi la nivel de programare;

Livrabilul acestui modul este o bază de date ce va fi folosită în următoarea zi.

ZIUA 3:

Prezentare ADO .NET. Vor fi studiate următoarele clase şi concepte:

DataSet-uri – avantaje şi dezavantaje;

Modalităţi de lucru cu DataSet-uri;

Strongly Typed DataSets şi evenimente în cadrul lor;

Versionare şi DataAdapters;

Proceduri stocate vs. SQL statements;

La finalul aceste lecţii, cursantii vor putea să:

lucreze cu DataSet, DataTable, DataAdapter, DataRead;

Conceapă si să implementeze o aplicaţie optimizată de baze de date;

Implementeze aceste concepte în interfeţele utilizator;

ZIUA 4:

Prezentare de conceptului Business Object. Se vor studia următoarele:

Încapsularea funcţionalităţii;

Concepte de OOP;

Ierarhii de clase;

Clase abstracte vs. interfeţe;

Methods, properties, events, delegates;

Best practices pentru realizarea unui Business Object;

La finalul aceste lecţii, cursanţii vor putea să:

creeze un Business Object;

creeze un unit test;

realizeze documentaţia şi comentariile necesare unui Business Object;

ZIUA 5:

În prima parte se va studia conceptul de Reflection şi posibilitatea de a obţine
un înalt grad de configurare al unei aplicaţii;

La finalul aceste lecţii, cursanţii vor putea:

concepe o aplicaţie cu un grad înalt de configurare.

În a doua parte se va efectua o recapitulare generală a tuturor cunostinţelor
dobândite şi se vor oferi direcţii viitoare de dezvoltare personală.

La finalul acestei recapitulări, cursanţii vor avea o imagine de ansamblu a
ceea ce au invatat şi asupra punctelor unde trebuie să insiste in viitor.

Cursuri Business Object Course

Pret
695.00 EUR
Durata cursului
40 ore
Share

Cursuri 3D Studio Max

Cursuri 3D Studio Max

Descrierea cursului Program:
Marti,Joi 17.00-21.00 si Sambata 09.00-14.00.

CAPITOLUL 1
Prezentarea programului 3D Studio Max 8, Grafica 3D: definire,elemente de baza, utilizare, stadiul actual, tendinte, Elemente de configurare a programului, termeni specifici ;Metode de creare a obiectelor 3D, camere si lumini, materiale, efecte speciale: prezentare generala, exemplificare Animatie în spatiul 3D: prezentare generala Aplicatii: familiarizare cu mediul de lucru 3D al programului

CAPITOLUL 2
Interfata programului 3D Studio Max 8, Porturile de vedere, meniurile derulante, bara cu instrumentele de lucru, panourile de comenzi, Porturile de vedere, meniurile derulante, bara cu instrumentele de lucru, panourile de comenzi

CAPITOLUL 3
Metode de modelare, 3D Modelare utilizând curbe Spline, Modelare poligonala, modelare prin petice, modelare parametrica Aplicatii Modelare NURBS Modelare utilizând modificatori, Alte metode de modelare
CAPITOLUL 4-Tehnici de animatie, Aspecte generale, Elemente utilizate în animatie, Modulul plug-in Character Studio 3: prezentare generala
CAPITOLUL 5-Compunerea scenei , Elemente de compunere a scenei: camere, lumini, materiale, Tehnici de renderizare
Prelucrarea Video Post
CAPITOLUL 6-Aplicatii Operatii Booleane, Crearea corpurilor complexe Crearea unei oglinzi, Efecte de lumina Crearea unui text animat , Crearea unei sigle Sisteme de particule , Utilizare modul de dinamica a corpurilor rigide

Pret
190.00 EUR
Durata cursului
32 ore
Share

Curs Limba Engleza – Elementary

Curs limba engleza

Descrierea cursului Program:
Luni, Miercuri, Vineri 18.30 – 21.00

Universul tematic:

1. Viata personala (prezentarea propriei persoane, familie, relatii interumane, sanatate, sentimente)
2. Aspecte din viata contemporana (activitati din timpul liber, aspiratii, stil de viata, personalitatii ale lumii contemporane)
3. Aspecte legate de profesiuni si viitorul profesional
4. Casa si orasul / satul (mobilier, cladiri, transport, descrierea unui oras, tipuri de mancare, bautura)
5. aspecte privind mediul inconjurator

Elemente de constructie a comunicarii :

• Articolul hotarat si nehotarat
• Adjectivul posesiv ; grade de comparatie la adjective
• Pluralul substantivelor
• Timpurile verbale (Present Tense Simple, Present Tense Continous, Past Simple, Past Continous, Present Perfect Simple, Future)
• Verbe modale – notiuni introductive
• Pronumele
• Prepozitii de loc, de timp, de miscare.

Functii comunicative ale limbii :

1. Initierea, intretinerea si incheierea unui dialog / conversatii
2. Exprimarea opiniei
3. Solicitarea de informatii si de sugestii – adresa, nr. de telefon, ceas
4. Acceptarea / refuzarea unor invitatii
5. Acordarea / refuzarea permisiunii de a face ceva
6. Raportarea unor urgente
7. Cumpararea / comandarea de bunuri

In pretul cursului este inclus manualul “Enterprise 1 Beginner Coursebook” – Ed. Express Publishing.

Pret curs engleza
97.00 EUR
Durata cursului
48 ore
Share

Curs UNIX: OPERATING SOLARIS

Curs UNIX: OPERATING SOLARIS

Descrierea cursului -OS structure
-File management
-Process control
-File systems
-Users and users groups
-Software tools administration
-Usage of CD-ROM and floppy drive
-Remote administration
-Shut down and boot up SUN systems
-Devices administrations
-Hard drives administration
-Printers administration
-Peripheral devices and modems administration
-Saving and backing up data
-Security systems problems
-System survey

UNIX: OPERATING SOLARIS

Pret
333.00 EUR
Durata cursului
40 ore
Share

Cursuri Adobe PhotoShop

Doriti curs de Adobe Photoshop?

Descrierea cursului Productia elementelor grafice pentru documente electronice, web, materiale tiparite
Instrumente Photoshop: Layers, History, Paths, Info, Navigator
Analiza bara de propietati si corelare cu ferestre specializate
Elemente pt. Controlul mediului de vizualizare pe ecran – organizarea paletelor
Selectii complexe, cropuri imagini, transformari proportionale si la dimensiune fixa
Gradienti, pattern-uri, brush-uri, editare culori
Instrumente de blurare, subexpunere sau supraexpunere a pixelilor, saturare sau desaturare a pixelilor, instrumente de clonare
Tehnici avansate de editare si retusare a imaginilor
Editarea structurilor imagine si schimbarea rezolutiei imaginilor
Efecte de tip: Drop Shadow, Inner Shadow, Outer & Inner Glow, Stroke, Gradient Overlay, Satin, Bevel & Emboss
Productia de imagini. Asamblare de imagini (colare).
Aplicatii practice

Pret
295.00 EUR
Durata cursului
40 ore
Share