Category Archive for Cursuri administrare retele

Curs de calculator COR 411301 (iniţiere PC pt. începători)

Curs de calculator COR 411301 (iniţiere PC pt. începători)

http://www.electrabiz.ro

Acest curs de calculatoare se adresează începătorilor, fiind canalizat pe următoarele direcţii principale:
* noţiuni de bază despre modul de funcţionare şi utilitatea calculatorului
* iniţiere în folosirea sistemului de operare Windows, MS-Word, Excel, Internet şi poştă electronică.
Practic, odată cu absolvirea acestui curs de operare calculatoare veţi fi capabil(ă) să utilizaţi cele mai necesare programe de informatică care se cer astăzi pentru obţinerea unui job.
În fiecare luni încep 2 serii:
– dimineaţa: 10:00 14:00
– după-amiaza: 16:30 20:30

http://www.electrabiz.ro/cursuri/tematica_c1.html

Pentru mai multe detalii si inscrieri accesati site-ul nostru http://www.electrabiz.ro sau sunati la tel. (021) 413.20.14

Share

Curs ECDL nivel de baza

Curs ECDL nivel de baza

Curs ECDL nivel de baza

Curs ECDL nivel de baza

Centrul de instruire şi testare EUROaptitudini dezvoltă la nivel naţional o franciză de instruire modernă, realizată pe baza programei ECDL- European Computer Driving Licence, standard european recunoscut în 148 de ţări.

Dispunând de resurse de training performante, folosind modalităţii interactive de predare, bazate pe aplicaţii practice şi simulări de examene care familiarizează cursanţii cu testările ECDL, EUROaptitudini are o rată a promovabilităţii examenelor ECDL de peste 88%.

Ce avataje are Permisul ECDL?

  • Este recunoscut în peste 148 de ţări din toată lumea;
  • Se echivalează la examenul de BACALAUREAT pentru proba de evaluare a competenţelor digitale;
  • Este recomandat funcţionarilor publici de către de Uniunea Europeană şi de Guvernul României prin

HG 1007/ 2001

  • Este solicitat în Europass CV (modelul de CV utilizat în toată Uniunea Europeană);
  • Este o certificare IT similară diplomelor CAMBRIDGE şi TOEFL pentru limbi străine;
  • Este considerat un atu la angajare de către cei mai multi angajatori.

Taxe pentru cursuri ECDL nivel de baza:

  • ECDL Complet 7 module

M1 – Concepte de baza IT, M2 – Windows, M3 –Procesare de text/ Word, M4 – calcul tabelar/Excel, M5 – Baze de date/Access, M6 – Prezentari/PowerPoint şi M7 – Internet şi Poşta Electronică

Costul unui curs ECDL nivel de baza complet este de 580 LEI şi include simulări de examene pentru toate cele 7 module.

  • ECDL Start – 4 module

M2, M3, M7 (sunt obligatorii) şi un modul este la alegere dintre modulele M1, M4, M5 şi M6.

Costul unui curs ECDL Start este 380 LEI şi include simulări de examene pentru toate cele 4 module.

Pachetul ECDL Start este inclus în pachetul ECDL Complet.

Cursurile ECDL nivel de baza pot fi programate în cursul săptămânii dimineaţa câte 4 ore/zi, seara câte 2 ore/zi şi în weekend dimineaţa câte 4 ore/zi.

Program pentru înscrieri la cursuri şi examinări: Luni – Vineri (9.00 – 17.30)

Telefon: 021.316 99 33; 021.319 72 27;

Mobil: 0747.289.192; e-mail: nadia@euroaptitudini.ro; www.euroaptitudini.ro

Sediu: Str. Mendeleev nr. 7-15, mezanin (zona Piaţa Amzei)

Curs ECDL nivel de baza

Share

Cursuri de INFORMATICA acreditate Ministerul Muncii, Ministrul Educatiei si CNFPA

Cursuri de INFORMATICA acreditate Ministerul Muncii, Ministrul Educatiei si CNFPA

cursuri informatica

cursuri informatica

RAM-INFO SERV organizeaza cursuri de OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE pentru incepatori si avansati:

–         Utilizarea sistemelor de calcul (Sistemul de operare WINDOWS),

–         Modalitati de utilizare a aplicatiilor de procesare text (Microsoft Word),

–         Gestionarea informatiilor prin calcul tabelar (Microsoft Excel),

–         Comunicare prin internet. Machetare WEB. Utilizare HTML,

–         Gestiunea bazelor de date. Modalitati de realizare a prezentarilor (Microsoft Access, Microsoft PowerPoint).

Preturi mici. Program flexibil.

Cursurile de Cursuri de INFORMATICA acreditate Ministerul Muncii, Ministrul Educatiei si CNFPA se adreseaza tuturor persoanelor interesate de insusirea, imbogatirea si consolidarea cunostintelor in domeniul IT.

Diplomele eliberate pentru Cursuri de INFORMATICA acreditate Ministerul Muncii, Ministrul Educatiei si CNFPA sunt acreditate de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei si CNFPA si sunt recunoscute la nivel national si international conform Conventiei de la Haga.

Costul oricarui curs de formare Cursuri de INFORMATICA acreditate Ministerul Muncii, Ministrul Educatiei si CNFPA, autorizat CNFPA, se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca “societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.

Link Cursuri de INFORMATICA acreditate Ministerul Muncii, Ministrul Educatiei si CNFPA: www.cursuri.raminfo.ro,

Contact Cursuri de INFORMATICA acreditate Ministerul Muncii, Ministrul Educatiei si CNFPA: 0723163926, 021/3116303

Share

Cursuri Proiectarea, Realizarea Si Administrarea Bazelor De Date

Cursuri Proiectarea, Realizarea Si Administrarea Bazelor De Date

Descriere Cursuri Proiectarea, Realizarea Si Administrarea Bazelor De Date

PROIECTAREA, REALIZAREA SI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

40 ORE

Pret: 690 RON

Include:

– Reguli de proiectare / optimizare / normalizare a bazelor de date;
– Sisteme de gestiune a bazelor de date relationale;
– Sa intelegem SQL;
– Regasirea datelor;
– Sortarea datelor regasite;
– Filtrarea datelor;
– Campurile cu valoare calculata;
– Functii de manipulare a datelor;
– Sintetizarea datelor;
– Gruparea datelor;
– Lucrul cu sub-interogari;
– Unirea tabelelor;
– Uniuni complexe;
– Combinarea interogarilor;
– Inserarea datelor;
– Actualizarea si stergerea datelor;
– Crearea si manipularea tabelelor;
– Utilizarea vederilor;
– Lucruri cu proceduri stocate;
– Gestiunea prelucrarii tranzactiilor;
– Utilizarea cursoarelor;
– Caracteristici avansate ale limbajului SQL;
– Administrarea si securitatea bazelor de date;
– Aplicatii.

Share

Curs MANAGEMENTUL SECURITATII INFORMATIEI

Descrierea cursului De ce sa participati la acest curs?

Implementarea unui SMSI prin apelarea la consultanta este in general costisitoare si nu este la îndemâna oricãrei companii. Pregãtirea unor specialist in SMSI dintre angajatii companiei dvs. aduce mari economii în procesul de implementare ºi asigurã un management continuu al mãsurilor de securitate a informaþiei pe întregul ciclu de viaþã al sistemului.

Mai mult, odatã obþinutã certificarea pentru SMSI de catre o companie, aceasta trebuie menþinutã prin activitatea unei echipe de specialiºti preocupaþi de îmbunãtãþirea continuã a sistemului ºi þinerea sub control a tuturor riscurilor
de securitate identificate la nivelul organizaþiei.

Avantajele unei certificãri SMSI prin formarea de specialisti interni:

-Oferã clienþilor ºi partenerilor de afaceri încredere sporitã în organizaþia certificatã. Managementul securitãþii informaþiei, alãturi de managementul calitãþii, a devenit o condiþie obligatorie în multe dintre relaþiile de parteneriat încheiate între companii;

-Oferã managerilor un control mai bun asupra fluxurilor de informaþii din organizaþia certificatã;

-Asigurã continuitatea afacerii prin identificarea ºi þinerea sub control a riscurilor care pot afecta activitatea organizaþiei;

-Oferã organizaþiei posibilitatea întrunirii criteriilor de participare la licitatii acolo unde certificarea SMSI este un criteriu;

-Securitatea informatiei este un factor de succes pentru orice organizatie.

Descrierea cursului: Cursul oferã informaþiile necesare formãrii unei culturi de securitate precum ºi înþelegerii etapelor ºi documentaþiei necesare
implementãrii unui sistem de management al securitãþii informaþiei în instituþiile publice ºi private, în conformitate cu legislaþia naþionalã ºi cu
standardele internaþionale.

Obiectivele cursului: Acest curs oferã participanþilor cunoºtinþele necesare pentru a planifica ºi realiza un sistem de management al securitãþii informaþiei (SMSI) la nivelul unei organizaþii, urmãrind recomandãrile standardului SR ISO/CEI 17799 ºi respectând legislaþia româneascã în domeniul
securitãþii informaþiei, condiþii esenþiale pentru obþinerea unei certificãri ISO 27001 (standard de referinþã în pentru securitatea informaþiei).

La sfârºitul cursului participanþii vor dobandi cunoºtinþe despre:

-Concepte, definiþii, clasificãri ºi terminologii specifice managementului
securitãþii informaþiei;

-Algoritmi ºi sisteme criptografice, certificate digitale (standardul X.509),
semnãtura digitalã ºi infrastructuri cu chei publice (PKI);

-Scopul, planificarea, organizarea, documentarea ºi acreditarea unui sistem de
management a securitãþii informaþiei.

Cunoºtinþe necesare: familiarizarea cu terminologia IT&C, atat in romana
cat si in engleza. Daca doriti informatii despre cursuri de engleza, va putem ajuta de asemenea

Lector: Iulian CIUREA – masterat în domeniul managementului securitãþii
informaþiei ºi atestat ORNISS în managementul securitãþii informaþiei.

Certificare: Certificat de instruire ,,Pro Management”

Agenda cursului:

1.Introducere în securitatea informaþiei: definiþii, concepte, clasificãri ºi
terminologie specificã;

2.Criptografie, chei publice, semnãtura digitalã, PKI:

-Noþiuni introductive;

-Algoritmi ºi sisteme criptografice;

-Standardul X509 – certificate digitale;

-Semnarea ºi criptarea informaþiilor în format electronic utilizând o
infrastructurã cu chei publice;

-Semnãtura digitalã calificatã – structurã, implementare, domenii de utilizare
ºi legislaþie specificã;

3.Legislaþie ºi regementãri:

-Legislaþia naþionalã;

-Legislaþia europeanã;

-Standarde ºi reglementãri internaþionale.

4.Implementarea unui sistem de management a securitãþii informaþiei:

Acest capitol reprezintã cea mai mare parte a cursului si conþine informaþii
despre asigurarea securitãþii informaþiei, pe întrg ciclul de viaþã al unui
sistem informatic, urmând recomandãrile standardului ISO 17799 (cod de bunã
practicã), în concordanþã cu legislaþia naþionalã (L182, HG 585, etc..), pentru
a putea obþine certificarea ISO 27001 (Cerinþe pentru implementarea unui sistem
de management a securitãþii informaþiei – SMSI).

Conþine:

-Structura standardelor ISO 17799 ºi ISO 27001 ºi corelaþia dintre ele;

-Descrierea ciclului de viaþã a unui sistem informatic ºi etapizarea acþiunilor
– modelul PDCA (Plan-Do-Check-Act);

-Analizã ºi exemplificãri pentru fiecare dintre cele 11 domenii ale standardului
ISO 27001;

-Studiul analizei riscurilor conform standardelor ºi codurilor de bunã practicã
la nivel naþional ºi internaþional;

-Realizarea politicii de securitate la nivelul unei organizaþii;

-Întocmirea ºi implementarea procedurilor operaþionale de securitate pentru
tratarea riscurilor;

-Documentarea sistemului pentru acreditare.

Orarul cursului:Luni-Vineri 17,00-21,00 si sambata 9,00-14,00

Pret
550.00 EUR
Durata cursului
32 ore
Share

Curs Administrator Retea Windows 2003/2008

Curs Administrator Retea Windows 2003/2008

Descrierea cursului Program: Luni – Sambata 08.00 – 16.00 Pachetul se adreseaza celor care vor sa devina administrator de retea pe platformele Windows 2003/2008.

STRUCTURA CURSULUI
1. Configurarea hardware si software a PC-ului
2. Bazele Retelelor de calculatoare si TCP/IP
– tehnologii de retea (examinare, componente)
– conectica si arhitecturi de retea
– realizarea unui proiect de cablare structurata
– TCP/IP pentru Windows 2003/2008
3. Administrarea si implementarea clientilor Windows
– instalarea si configurarea clientului Windows
– automatizarea instalarii si upgrade-ul catre Windows
– procesul de boot
– configurarea hardware si a mediului desktop Windows
– configurarea TCP/IP
– configurarea retelei si integrarea clientilor in retea
– implementarea suportului client pentru acces de la distanta
– configurarea Windows pentru calculatoare mobile
4. Administrarea si implementarea serverelor Windows 2003/2008
– instalarea si configurarea Windows 2003/2008
– automatizarea instalarii si upgrade-ul catre Windows 2003 Advanced Server/2008 Server Enterprise
– configurarea retelei si integrarea serverului 2003/2008 in retea
– implementarea conturilor de utilizator si de grup in Active Directory
– permisiuni la nivelul resurselor partajate
– configurarea securitatii sub NTFS
– serviciul de printare sub Windows
– monitorizarea si optimizarea sistemelor Windows
– configurarea sistemelor de stocare masiva si implementarea solutiilor tolerante la defecte
– implementarea politicilor de securitate sub Windows
– troubleshooting

Curs Administrator Retea Windows 2003/2008

Pret
583.00 EUR
Durata cursului
96 ore
Share

Cursuri Business Objects Course

Cursuri Business Object Course

Acuta criză de programatori buni: agonie lentă sau rezolvare posibilă?

Pana de curand, când companiile ISV dădeau un anunţ de job, a doua zi erau
practic sufocate de numărul programatorilor excepţionali veniţi la interviu.
Echipele întreceau cele mai înalte standarde ale profesionalismului.

Astazi exista o goană incredibilă de a completa golurile de personal calificat,
critice de prea multă vreme, ce pot afecta grav succesul proiectelor.

Centrul de training Pro Management va propune cursul “Business Objects”
destinat formarii acelor programatori şi analişti de care aveti nevoie.

Creat si sustinut de trainerii nostri cu înaltă pregatire profesionala si
experienta in domeniu, acest curs, organizat in premieră in Romania, acoperă
atât concepte avansate de C# (events, delegates, ADO.NET, Reflection, user
interfaces etc.), cât şi baze de date şi optimizarea lor.

Cursul transforma un programator junior in cel puţin unul regular, sau
transformă un senior într-un arhitect. În plus, îi identifică pe cei ce au
potential să devină analişti de business, si mai mult chiar, vă ajuta să îi
găsiţi printre programatorii dvs. pe cei ce pot deveni team-leaders.

Audienta Ne propunem să facem acest lucru în doar cinci zile, timp în care programatorii
dvs. au următoarea expunere:

PREZENTAREA CURSULUI

ZIUA 1:

Interviu cu clientul (un investitor virtual ce doreşte
deschiderea/modificarea unui business), în vederea documentării soluţiei.
Această activitate presupune:

Strategii de interviu;

Metode de structurare a informaţiei obţinute;

Expunere la MSF (Microsoft Solution Framework) şi UML;

Utilizare Microsoft Visio pentru elaborarea diagramelor;

La finalul aceste lecţii, cursanţii vor putea să:

aleagă o strategie de interviu, în funcţie de specificul activităţii
clientului;

stabilească o strategie de comunicare cu clientul şi să folosească instrumentele
specifice project managementului;

utilizeze Microsoft Visio pentru a crea patru tipuri de diagrame:

Use Case Overview;

Use Case;

Detailed Use Case Scenario;

Activity Diagram.

întocmească un caiet de specificaţii funcţionale şi criteriile de testare.

ZIUA 2:

Prima parte este destinată unui laborator complex, în cadrul căruia
cursanţii vor aplica toate principiile studiate în prima zi. Această etapă se
încheie cu o documentaţie de proiect ce conţine toate livrabilele zilei 1.

A doua parte este destinată prezentării de best-practices în zona modelării
structurilor de date, cât şi diferitelor tehnici de optimizare a unui Microsoft
SQL Server.
Cursuri Business Objects Course
La finalul aceste lecţii, cursanţii vor putea să:

aleagă sau să creeze un standard pentru tabele, coloane, chei primare, FKs,
proceduri stocate, indecşi etc;

creeze instrumente complexe pentru interogarea datelor într-un server Microsoft
SQL Server;

implementeze o strategie de optimizare a unui Microsoft SQL Server, atât la
nivel de administrare, cât şi la nivel de programare;

Livrabilul acestui modul este o bază de date ce va fi folosită în următoarea zi.

ZIUA 3:

Prezentare ADO .NET. Vor fi studiate următoarele clase şi concepte:

DataSet-uri – avantaje şi dezavantaje;

Modalităţi de lucru cu DataSet-uri;

Strongly Typed DataSets şi evenimente în cadrul lor;

Versionare şi DataAdapters;

Proceduri stocate vs. SQL statements;

La finalul aceste lecţii, cursantii vor putea să:

lucreze cu DataSet, DataTable, DataAdapter, DataRead;

Conceapă si să implementeze o aplicaţie optimizată de baze de date;

Implementeze aceste concepte în interfeţele utilizator;

ZIUA 4:

Prezentare de conceptului Business Object. Se vor studia următoarele:

Încapsularea funcţionalităţii;

Concepte de OOP;

Ierarhii de clase;

Clase abstracte vs. interfeţe;

Methods, properties, events, delegates;

Best practices pentru realizarea unui Business Object;

La finalul aceste lecţii, cursanţii vor putea să:

creeze un Business Object;

creeze un unit test;

realizeze documentaţia şi comentariile necesare unui Business Object;

ZIUA 5:

În prima parte se va studia conceptul de Reflection şi posibilitatea de a obţine
un înalt grad de configurare al unei aplicaţii;

La finalul aceste lecţii, cursanţii vor putea:

concepe o aplicaţie cu un grad înalt de configurare.

În a doua parte se va efectua o recapitulare generală a tuturor cunostinţelor
dobândite şi se vor oferi direcţii viitoare de dezvoltare personală.

La finalul acestei recapitulări, cursanţii vor avea o imagine de ansamblu a
ceea ce au invatat şi asupra punctelor unde trebuie să insiste in viitor.

Cursuri Business Object Course

Pret
695.00 EUR
Durata cursului
40 ore
Share

Curs UNIX: OPERATING SOLARIS

Curs UNIX: OPERATING SOLARIS

Descrierea cursului -OS structure
-File management
-Process control
-File systems
-Users and users groups
-Software tools administration
-Usage of CD-ROM and floppy drive
-Remote administration
-Shut down and boot up SUN systems
-Devices administrations
-Hard drives administration
-Printers administration
-Peripheral devices and modems administration
-Saving and backing up data
-Security systems problems
-System survey

UNIX: OPERATING SOLARIS

Pret
333.00 EUR
Durata cursului
40 ore
Share

Curs PKI – Designing and Managing a Public Key Infrastructure

Curs

PKI – Designing and Managing a Public Key Infrastructure

Descrierea cursului 1. Metode de atac. Planul de securizare a retelei
2. Implementarea regulilor de securizare a retelei
3. Securizarea informatiilor prin controlul accesului utilizatorului si autentificare
4. Folosirea criptografiei pentru securizarea informatiilor
5. Folosirea Public Key Infrastructure pentru securizarea informatiilor
6. Securitatea aplicatiilor si componentelor browserului Internet
7. Implementarea securitatii pentru email-uri si Instant Messaging
8. Administrarea securitatii pentru Directory Services si DNS
9. Securizarea transmisiilor de date
10. Implementarea si monitorizarea securitatii retelelor
11. Administrarea securitatii operationale
12. Garantarea continuitatii afacerilor in cazul unei probleme de securitate
13. Reactia la problemele de securitate identificate.

Pret
490.00 EUR
Durata cursului
40 ore
Share

Curs Network Security Introduction – Firewall. IDS. PKI.

Curs Network Security Introduction – Firewall. IDS. PKI.

Descrierea cursului

Capitolul 1 Introducere in conceptul de securitate a sistemelor informatice
Capitolul 2 Common Body of Knowledge (CBK)
Capitolul 3 Politici si strategii de securitate
Capitolul 4 Controlul accesului
Capitolul 5 Intrusion Detection Systems
Capitolul 6 Firewall
Capitolul 7 Integritatea datelor
Capitolul 8 Politica antivirus. Management antivirus
Capitolul 9 Practici pentru mentinerea nivelului de securitate
Capitolul 10 Politici de bussiness continuity si disaster recovery

Share