Tag Archive for brasov

Cursuri Acreditate CNFPA Formator, Brasov, 12-19 Iulie 2010

Cursuri Acreditate CNFPA Formator, Brasov, 12-19 Iulie 2010

Descriere Cursuri Acreditate CNFPA Formator, Brasov, 12-19 Iulie 2010

Versus Project Brasov – furnizor autorizat de formare profesionala, va invita la cursul acreditat CNFPA de Formator – cod COR 241205, care se adreseaza atat formatorilor care si-au dobandit partial competentele pe cai formale, cat si tuturor persoanelor care doresc sa se pregăteasca pentru aceasta ocupatie, fiind recomandat pentru: profesori, invatatori, educatori, managerii departamentelor RU, specialisti RU, lectorii interni ai organizatiilor, specialistii implicati in procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale, responsabilii de echipe de proiect, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, membri ONG.
Conform legislatiei in vigoare, „incepand cu data de 1 ianuarie 2010 pentru a fi autorizati, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor si pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire” – ORDONANTA nr.129 din 31 august 2000 privind formarea profesionala a adultilor, Art. 23, alin. (2).

La finalul cursului, participantii vor dobandi si dezvolta competente cu privire la:
1. Pregătirea formării
2. Realizarea activitatilor de formare
3. Evaluarea participantilor la formare
4. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
5. Marketing-ul formarii
6. Proiectarea programelor de formare
7. Organizarea programelor şi stagiilor de formare
8. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor si stagiilor de formare

Perioada: 12-19 iulie 2010

Loc de desfasurare: Brasov, sala curs Versus Project, str. Traian, nr. 25

Pret: 550 lei / persoana. Pretul include: taxa de inscriere (100 lei), taxa de participare, suport de curs, fise de lucru, pauzele de cafea, cheltuielile de examinare.

Oferte speciale Cursuri Acreditate CNFPAFormator, Brasov, 12-19 Iulie 2010:
Pentru doua sau mai multe persoane inscrise la curs apartinand aceleiasi institutii, pretul cursului este 450 lei / persoana. In acest caz, se va intocmi o singura factura, pe numele institutiei, pentru toate persoanele participante la curs.

Absolventii cursului de Formator au posibilitatea sa urmeze cursul acreditat CNFPA de Competente Sociale si Civice la pretul special de 250 lei! (Atentie, aceasta oferta este valabila doar pentru absolventii cursului de Formator de la Versus Project si inscrierile se fac in limita locurilor disponibile).

Conditii de inscriere: absolventi studii superioare cu diploma de licenta, disponibilitate de a participa la cel putin 80% din programul zilnic al cursurilor.

Inscrierea presupune:
1. Solicitarea / completarea si transmiterea formularului de inscriere la adresa:
office@versusproject.ro.
2. Achitarea taxei de inscriere (100 lei / persoana)
3. Transmiterea unei copii de buletin la adresa: office@versusproject.ro

Termen limita de inscriere: 30 iunie 2010
* Inscrierile se vor face in limita locurilor disponibile si de aceea ele se pot finaliza inaintea expirarii termenului limita

Dosarul complet al cursantului cuprinde:
1. Formularul de inscriere completat si semnat
2. Copie dupa buletin
3. Copie dupa diploma de licenta
4. Copie dupa certificatul de casatorie (pentru doamne, unde este cazul)

Contact: 0756 463105

Share

Cursuri Acreditate Cnfpa Agent Vanzari, Brasov, 2-5 Iulie 2010

Cursuri Acreditate Cnfpa Agent Vanzari, Brasov, 2-5 Iulie 2010

Descriere Cursuri Acreditate Cnfpa Agent Vanzari, Brasov, 2-5 Iulie 2010

În urma absolvirii acestui curs, participanţii vor obtine competenţe/abilităţi specifice cu privire la:
1. Comunicarea interactivă: Conceptul de comunicare, Elementele procesului de comunicare, Tipuri de comunicare, Comunicarea verbală, Comunicarea nonverbală, Strategii de optimizare a comunicării verbale şi nonverbale, Barierele comunicării
2. Munca în echipă: Tipuri de grupuri, Dinamica grupurilor, Influenţele grupului asupra indivizilor, Factorii care diferenţiază echipa de grup, Etapele formării echipei, Rolurile în cadrul echipei, Echipa de succes
3. Dezvoltare profesională: Identificarea propriilor nevoi de perfecţionare, Stabilirea formelor şi metodelor de perfecţionare, Autoevaluarea competenţelor dobândite, Managementul propriei persoane, Importanţa şi necesitatea perfecţionării permanente
4. Planificarea activităţii individuale zilnice: Identificarea priorităţilor, Organizarea activităţii zilnice, Evaluarea şi replanificarea activităţii, Managementul timpului, Managementul stress-ului
5. Promovarea imaginii de firmă: Politica de vânzări a firmei, Obiectivele şi interesele firmei, Orientarea către client, Instrumentele de promovare a imaginii firmei, Valorile firmei, Cultura organizaţională a firmei
6. Asigurarea de servicii post-vânzare: Prevederile contractului de vânzare-cumpărare, Acordarea asistenţei post-vânzare, Evaluarea satisfacţiei clienţilor, Evaluarea procesului de vânzare, Elaborarea raportului privind activitatea de vânzare
7. Derularea vânzării produselor specifice: Psihologia vânzărilor, Vizitele de vânzare, Modalităţi de abordare a clientului, Metode de prezentare a produsului oferit, Încheirea vânzării
8. Desfăşurarea activităţii de merchandising: Specificul produsului vândut, Materialele promoţionale, Punctele cheie de amplasare a materialelor promoţionale, Zonele cu imact maxim, Punctele de vânzare, Aranjarea produselor în locaţii
9. Monitorizarea clienţilor: Constituirea bazei de date, Actualizarea bazei de date, Analiza relaţiei furnizor-client, Constatarea disfuncţionalităţilor, Propunerea soluţiilor
10. Negocierea condiţiilor de vânzare: Negociatorul, Tehnici de negociere, Identificarea obiecţiilor formulate de către client, Negocierea condiţiilor de efectuare a tranzacţiei
11. Prospectarea pieţei: Dinamica pieţei, Surse de identificare a potenţialilor clienţi, Metode de identificare a potenţialilor clienţi, Colectarea datelor referitoare la firmele concurente, Analiza datelor referitoare la produsele şi tehnicile de vânzare concurente

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, in urma caruia participantii vor obtine un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovatiei.

Data: 2 – 5 iulie 2010.

Termen limita de aplicare: 18 iunie 2010.

Loc de desfasurare: Brasov, str. Traian, nr. 25
*Inscrierile se vor face in limita locurilor disponibile si de aceea ele se pot finaliza inaintea expirarii termenului limita

Pret: 690 lei / persoana. Pretul include: taxa de inscriere (100 lei), taxa de participare, suport de curs, fise de lucru, pauzele de cafea, asigurare locatie, cheltuielile de examinare, echipamente si formatori.
Oferta speciala: Pentru doua sau mai multe persoane inscrise la curs apartinand aceleiasi institutii, pretul cursului este 590 lei / persoana. In acest caz, se va intocmi o singura factura, pe numele institutiei, pentru toate persoanele participante la curs.

Share

Cursuri Acreditate Cnfpa Expert Achizitii Publice, Brasov, 20-26 Iulie 2010

Cursuri Acreditate Cnfpa Expert Achizitii Publice, Brasov, 20-26 Iulie 2010

Descriere Cursuri Acreditate Cnfpa Expert Achizitii Publice, Brasov, 20-26 Iulie 2010

Versus Project Brasov– furnizor autorizat de formare profesionala, va invita la cursul autorizat CNFPA de Expert Achizitii Publice (cod COR 241940), care se adreseaza tuturor organizatiilor, institutiilor sau companiilor private care deruleaza o finantare sau doresc accesarea unei finantari din bani publici (bugetul Uniunii Europene sau bugetul de stat al Romaniei) si pentru care achizitia publica reprezinta un element obligatoriu si de maxima importanta.

Obiective Cursuri Acreditate Cnfpa Expert Achizitii Publice, Brasov, 20-26 Iulie 2010: dupa absolvirea acestei sesiuni de formare, participantii isi vor dezvolta abilitatile de a derula o procedura de achizitii publice corecta.

În urma absolvirii acestui curs, participanţii vor obtine competenţe/abilităţi specifice cu privire la:
1. Comunicarea interpersonală: Conceptul de comunicare, Elementele procesului de comunicare, Tipuri de comunicare, Comunicarea verbală, Comunicarea nonverbală, Strategii de optimizare a comunicării verbale şi nonverbale, Barierele comunicării
2. Perfecţionarea pregătirii profesionale: Identificarea propriilor nevoi de perfecţionare, Stabilirea formelor şi metodelor de perfecţionare, Managementul propriei persoane, Importanţa şi necesitatea perfecţionării permanente
3. Utilizarea calculatorului: Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SEAP, Norme şi proceduri de utilizare şi securitate ale SEAP, Cerinţele impuse de SEAP, Procedura de înregistrare în sistem, Gestionarea contului, Certificatul digital, Procedurile de licitaţie electronică
4. Coordonarea muncii în echipă: Factorii care diferenţiază echipa de grup, Etapele formării echipei, Rolurile în cadrul echipei, Implicare şi cooperare în cadrul echipei, Echipa de succes
5. Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire: Negociatorul, Tehnici de negociere, Rolul şi contribuţia echipei de negociere, Negocierea competitivă, Negocierea cu o singură sursă
6. Elaborarea documentelor de specialitate: Anunţul de intenţie, Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, Informaţii generale, Fişa de date a achiziţiei, Caietul de sarcini, Formularele, Contractul
7. Analizarea legislaţiei specifice aplicabile: Autorităţile care reglementează şi monitorizează domeniul achiziţiilor publice, Directivele Parlamentului European în domeniul achiziţiilor publice, Principiile achiziţiilor publice, Actele normative din domeniul achiziţiilor publice, Norme metodologice de aplicare a legislaţiei achiziţiilor publice, Domenii de aplicare şi excepţii
8. Acordarea consultanţei de specialitate: Identificarea nevoilor de consultanţă, Achiziţiile publice în cadrul organizaţiei, Identificarea problemelor, Clarificarea problemelor, Diseminarea rezultatelor
9. Planificarea achiziţiilor publice: Procesul de achiziţii publice, Proceduri de achiziţii publice, Autoritatea Contractantă, Ofertantul, Identificarea priorităţilor şi riscurilor, Proceduri de atribuire, Programul anual de achiziţii publice, Calendarul achiziţiilor publice
10. Derularea procedurilor de atribuire: Anunţul de participare, Reguli de participare, Cupărare directă, Cerere de ofertă, Licitaţia deschisă, Licitaţia restânsă, Dialogul competitiv, Negocierea, Concursul de soluţii, Deschiderea ofertelor, Evaluarea ofertelor, Stabilirea ofertei câştigătoare
11. Finalizarea procedurilor de atribuire: Raportul de evaluare, Încheierea contractul de achiziţii publice, Conflictul de interese, Căi de atac, Soluţionarea contestaţiilor, Managementul contractului

Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, in urma caruia participantii vor obtine un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovatiei.

Data: 20 – 26 iulie 2010.

Loc de desfasurare: Brasov, str. Traian, nr. 25

Pret: 700 lei / persoana. Pretul include: taxa de inscriere (100 lei), taxa de participare, suport de curs, fise de lucru, pauzele de cafea, asigurare locatie, cheltuielile de examinare, echipamente si formatori.

Oferta speciala:
Pentru doua sau mai multe persoane inscrise la curs apartinand aceleiasi institutii, pretul cursului este 600 lei / persoana. In acest caz, se va intocmi o singura factura, pe numele institutiei, pentru toate persoanele participante la curs.

Conditii de inscriere: absolventi studii superioare cu diploma de licenta, disponibilitate de a participa la cel putin 80% din programul zilnic al cursurilor.

Share

Cursuri Acreditate Cnfpa Expert Accesare Fonduri Structurale, Brasov, 22-28 Iunie

Cursuri Acreditate Cnfpa Expert Accesare Fonduri Structurale, Brasov, 22-28 Iunie

Descriere Cursuri Acreditate Cnfpa Expert Accesare Fonduri Structurale, Brasov, 22-28 Iunie

Obiective Cursuri Acreditate Cnfpa Expert Accesare Fonduri Structurale, Brasov, 22-28 Iunie: dupa absolvirea acestei sesiuni de formare, participantii isi vor dezvolta abilitatile si competentele necesare pentru identificarea, accesarea, scrierea, derularea si implementarea unui proiect de succes.

În urma absolvirii acestui curs, participanţii vor obtine competenţe/abilităţi specifice cu privire la:
1. Competenţa de a învăţa
2. Competenţe sociale
3. Competenţe informatice
4. Menţinerea unor relaţii de muncă eficace
5. Pregătirea elaborării proiectului: Identificarea nevoilor, Contextul european, Planul Naţional de Dezvoltare, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, Finanţarea nerambursabilă, Instrumente Strucutrale, Programe Operaţionale, Axe Prioritare, Domenii majore de intervenţie, Finanţări disponibile, Ideea de proiect
6. Documentarea în vederea realizării proiectului: Cadrul legislativ din domeniul proiectului, Ghidul Solicitantului, Condiţii Generale, Condiţii Specifice, Context şi obiective, Criterii de eligibilitate, Condiţii tehnice, operaţionale şi financiare, Criterii de evaluare şi selecţie, Formularul cererii de finanţare, Documente anexe
7. Stabilirea parteneriatelor: Necesarul de parteneriat, Tipuri de parteneri, Eligibilitatea partenerilor, Expertiza partenerilor, Condiţii de asociere, Rolul partenerilor, Echipa de proiect, Acordul de parteneriat
8. Elaborarea proiectului: Contextul proiectului, Identificarea problemei, Justificarea proiectului, Scopul şi obiectivele proiectului, Beneficiarii proiectului, Activităţile proiectului, Metodologia de implementare, Durata şi planul proiectului, Resursele alocate, Managementul proiectului, Modalităţi de evaluare internă, Sustenabilitatea proiectului, Obiective orizontale, Rezultatele anticipate, Indicatori, Impactul proiectului, Matricea cadrului logic, Bugetul proiectului Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire, in urma caruia participantii vor obtine un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovatiei.

Data: 22 – 28 iunie 2010.

Termen limita de inscriere: 7 iunie 2010.

Loc de desfasurare: Brasov, str. Traian, nr. 25
*Inscrierile se vor face in limita locurilor disponibile si de aceea ele se pot finaliza inaintea expirarii termenului limita

Pret: 700 lei / persoana. Pretul include: taxa de inscriere (100 lei), taxa de participare, suport de curs, fise de lucru, pauzele de cafea, asigurare locatie, cheltuielile de examinare, echipamente si formatori.

Oferta speciala: Pentru doua sau mai multe persoane inscrise la curs apartinand aceleiasi institutii, pretul cursului este 600 lei / persoana. In acest caz, se va intocmi o singura factura, pe numele institutiei, pentru toate persoanele participante la curs.

Conditii de inscriere: absolventi studii superioare cu diploma de licenta, disponibilitate de a participa la cel putin 80% din programul zilnic al cursurilor.

Share

Cursuri masaj Hara Professional, Brasov

Cursuri masaj Hara Professional, Brasov
Brasov, Str. Michael Weiss nr 17
Telefon 0723.611.020 Web: www.yumeiho.ro
Organizeaza cursuri si seminarii de masaj Yumeiho, nivelele I si II.
Instructor Daniela Marinescu.

Share

Cursuri Brasov

Se zice ca cele mai bune universitati sunt in Bucuresti. Dar sa nu uitam ca tot Ardealul e mai tare. Asa ca hai sa le aratam ca se pot face cursuri bune si la Brasov. Indiferent ce vrei sa urmezi, poti gasi cursuri in Brasov de foarte buna calitate, recunoscute si la preturi accesibile. Nu trebuie sa mergi la Bucuresti pentru asta. In afara de cursurile clasice, cu rol educativ, vei gasi cursuri la Brasov unde in alta parte a tarii nu le vei gasi asa usor. Zbor cu parapanta, zbor cu deltaplanul, cursuri de salvamont, alpinism, sunt doar cateva cursuri originale pe care le poti face aici, la Brasov. Asa ca nu mai sta pe ganduri si incepe unul chiar acum. E bine ca in viata sa sti sa faci multe lucruri si trebuie sa recunoastem ca avem nevoie sa le invatam la un curs specializat. Si in ultima vreme sunt si bine platite. Verifica acum lista cu cursuri Brasov!

Share

Cursuri gratuite

Pe CursuriAZ gasesti o lunga lista de cursuri gratuite. Evident, cele mai bune cursuri sunt cele platite, dar informatia acum se gaseste peste tot si din abundenta. Daca ai destul timp la dispozitie, sigur vei gasit toata documentatia care te va ajuta sa inveti cea ce ai nevoie.

Pe internet, pe siturile straine gasesti numeroase cursuri gratuite. Dar si la noi sunt cateva situri care ofera asa ceva, ori tradus, ori importat cu totul, ori ca sampling pentru cursurile platite. Cele mai bune cursuri gratuite le gasiti la brainbench.

Mai ales daca vrei sa iti cresti valoarea (si dimensiunea) cv-ului, atunci este ok ca sa faci cat mai multe astfel de cursuri gratuite. Se aduna 🙂

Share

Curs Engleza pentru Afaceri

Curs Engleza pentru Afaceri – Premium

Cursul engleza pentru afaceri îsi propune sa ofere cursantilor o baza reala pentru vocabularul specific mediului de afaceri cât si modele de comunicare, dialoguri în limba engleza pentru activitatea de afaceri. Veti învata care sunt termenii specifici la întâlniri, sedinte, conferinte, negocieri, cum sa purtati o conversatie telefonica, sa fixati o întâlnire, sa prezentati un produs sau serviciu etc. Vocabularul prezentat contine notiuni legate de bani si tranzactii bancare, comert, finante, marketing, publicitate, resurse umane.
Cursul de engleza se adreseaza începatorilor în domeniu dar care au cel putin cunostinte minime de limba engleza.

Mai multe detalii despre acest curs la adresa: http://academiadeafaceri.ro/cursuri-engleza-afaceri-engleza-comerciala.html

Share