Tag Archive for cursuri auditor

Cursuri Auditor in domeniul calitatii

Cursuri Auditor in domeniul calitatii

Descriere Cursuri Auditor in domeniul calitatii

Denumire curs: AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII

Tip Cursuri Auditor in domeniul calitatii: perfectionare
Studii: superioare
Perioada Cursuri Auditor in domeniul calitatii : 5 zile (40 ore)

Cursul se desfasoara dupa urmatorul program:

Ziua 1
1. Procesul calitatii
1.2. Caracteristicile calitatii
1.3. Costurile si beneficiile calitatii
2. Familia de standarde ISO 9000
2.1. Principiile fundamentale ale calitatii
2.2. Managementul calitatii focalizat pe procese
Exemplu: Harta proceselor
3. Controlul calitatii si asigurarea calitatii
4. Sistemul de management al calitatii (cerinte generale)

Proiectul de implementare a unui sistem de management al calitatii

Exemplu : Program de implementare a SMC
4.3. Datele necesare in analiza initiala
4.4. Etapele implementartii unui sistem de management al calitatii

Ziua 2

SR EN ISO 9001 : 2001 (ISO 9001:2008) – Sisteme de management ale calitatii – Cerinte

5.2. Documentatia SMC, piramida documentelor
5.2.1. Instructiunea de lucru
5.2.2. Procedura de sistem si de proces
Exemplu : Instructiune de lucru
Exemplu : Procedura de proces

Clauza 4.2.2. Manualul Calitatii

Exemplu : Continutul cadru al manualului calitatii
5.2.4. Clauza 4.2.3 Controlul documentelor
5.2.5. Clauza 4.2.4. Controlul inregistrarilor
6. Responsabilitatea managementului
6.1. Clauza 5.3. Politica referitoare la calitate
Exemplu : Politica referitoare la calitate
6.2. Clauza 5.4. Planificare – Obiectivele calitatii (generale si specifice)
Exemplu – Planificarea sistemului de management al calitatii
6.3. Responsabilitate, autoritate si comunicare
Exemplu : Matricea responsabilitatilor
6.3.1. Clauza 5.5.2. Reprezentantul managementului
Exemplu : Fisa de post al reprezentantului managementului
6.3.2. Clauza 5.5.3. Comunicare interna
6.4. Clauza 5.6. Analiza efectuata de management
Exemplu : Raport de analiza
Exemplu : Proces-verbal al analizei
7. Managementul resurselor, categorii de resurse
7.1. Clauza 6.2.2. Competenta, constientizare si instruire
Exemplu : Plan de instruire
Exemplu : Proces-verbal de instruire

Ziua 3
8. Clauza 7.1. Planificarea realizarii produsului
Exemplu : Planul calitatii
9. Clauza 7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul
Exemplu : Fisa de analiza a cerintelor referitoare la produs
10. Clauza 7.3. Proiectare si dezvoltare
11. Clauza 7.4. Aprovizionarea
Exemplu : Chestionar evaluare furnizori
Exemplu : Lista furnizorilor acceptati
12. Clauza 7.5.1. Controlul productiei si al furnizarii serviciului
12.1. Clauza 7.3.5. Identificare si trasabilitate
12.2. Clauza 7.5.4. Proprietatea clientului
12.3. Clauza 7.5.5. Pastrarea produsului
13. Clauza 7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si manipulare (DMM)
Exemplu : Lista DMM
14. Clauza 8 Masurare, analiza si imbunatatire
14.1. Clauza 8.2.1. Monitorizarea si masurarea satisfactiei clientului
Exemplu : Chestionar de evaluare a satisfactiei clientului

Ziua 4
14.2. Clauza 8.2.2. Audit intern (ISO 19011:2002)
14.2.1. Clasificarea neconformitatilor
14.2.2. Tipuri de audituri
14.2.3. Program de audit
Exemplu : Program de audit
14.2.4. Prima etapa – Pregatirea auditului
14.2.4.1. Plan de audit
Exemplu : Plan de audit
14.2.5. A doua etapa – Desfasurarea auditului:
Exemplu : Lista de verificare
14.2.6. A treia etapa – Reunirea echipei de audit si listarea concluziilor
Exemplu : Fisa de actiuni corective/preventive
14.2.7. A patra etapa – Sedinta de inchidere
14.2.8. Ultima etapa a auditului – Realizarea si difuzarea Raportului de audit
Exemplu : Raport de audit
14.3. Clauza 8.3. Controlul produsului neconform
Exemplu : Raport de neconformitate
15. Imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii, parghii
15.1. Clauza 8.5.2. Actiune corectiva
15.2. Clauza 8.5.3. Actiune preventiva
16. Inregistrari evaluate la auditul de certificare a SMC

Ziua 5 – aplicatii practice – studiu de caz: intocmirea documentatiei auditului pentru un caz dat.

IMPORTANT! In urma examenului de absolvire acestor Cursuri Auditor in domeniul calitatii, se elibereaza certificate de absolvire recunoscute national si international.

Share

Cursuri de Auditor În Domeniul Calităţii – Cod Cor 242303

Cursuri de Auditor În Domeniul Calităţii – Cod Cor 242303

Descriere Cursuri de Auditor În Domeniul Calităţii – Cod Cor 242303

Auditor al calitãţii este persoana calificatã pentru efectuarea auditurilor calitãţii.Prin audit al calitãţii se înţelege examinarea sistematicã şi independentã în scopul de a determina dacã activitãţile referitoare la calitate şi rezultatele aferente satisfac dispoziţiile prestabilite precum şi dacã aceste dispoziţii sunt implementate efectiv şi sunt corespunzãtoare pentru realizarea obiectivelor. Competenţele specifice ocupaţiei de auditor sunt cele care se referã la auditul propriu-zis (întocmirea documentelor specifice, examinarea documentelor puse la dispoziţie de auditat, colectarea şi structurarea informaţiilor specifice, analiza şi aprecierea eficacitãţii sistemului de management al calitãţii auditat, întocmirea raportului de audit ş.a.) şi sunt obţinute în urma absolvirii cursurilor de instruire specificã. De asemenea, auditorii calitãţii sunt specialişti care trebuie sã demonstreze abilitãţi analitice, tenacitate, sã aprecieze situaţiile în mod realist, sã aibã capacitatea de examinare, sã înteleagã operaţiuni complexe dintr-o perspectivã largã şi sã înţeleagã rolul unitãţilor individuale în cadrul întregii organizaţii.
Programul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.

Certificatele eliberate la absolvirea cursului de specializare au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000.

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care fac/ vor face parte din echipa de audit pentru sisteme de managementul calităţii a unei organizaţii care are în curs de implementare şi certificare sistemul ISO 9001.

Departamentul Academia – Oradea, pers. contact: Flavia Oşvat, tel. 0730.016.692, 0259.406.880

Share

Cursuri de Auditori Interni Sso Conform Sr Ohsas 18001:2008

Cursuri de Auditori Interni Sso Conform Sr Ohsas 18001:2008

Descriere Cursuri de Auditori Interni Sso Conform Sr Ohsas 18001:2008

Cursurile de Auditori Interni Sso Conform Sr Ohsas 18001:2008 abordează următoarele subiecte:

– prezentarea conceptului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
– cerinţele legislaţiei româneşti referitoare la sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
– termeni şi definiţii specifice
– prezentarea cerinţelor standardului SR OHSAS 18001:2008
– implementarea sistemului de management al SSM
– propunere privind un sistem integrat de management

Participanţilor care promovează examenul li se acordă certificate recunoscute internaţional din partea organismului de certificare personal TÜV Rheinland Akademia cu titulatura “Auditor intern pentru sisteme de managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform SR OHSAS 18001:2008”

Conditii: Cunoaşterea standardului SR OHSAS 18001:2008.

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii interesaţi de proiectarea, implementarea şi certificarea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform specificaţiei SR OHSAS 18001:2008, persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciilor de prevenire şi protecţie din cadrul unei organizaţii, consultanţilor. Abordarea acestui domeniu în contextul apariţiei Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 319/2006 va contribui la conştientizarea importanţei respectării prevederilor legislative şi a dezvoltării unei culturi organizaţionale în domeniul sanatatii si securitatii ocupationale

Contact Cursuri de Auditori Interni Sso Conform Sr Ohsas 18001:2008 : Departamentul Academia – Oradea, pers. contact: Flavia Oşvat, tel. 0730.016.692, 0259.406.880

Share

Cursuri de Auditor In Domeniul Calitatii

Cursuri de Auditor In Domeniul Calitatii

Descriere Cursuri de Auditor In Domeniul Calitatii

Modul 1: Prezentarea seriei de standarde ISO 9000- termeni si definitii; Documentele sistemului de management al calitatii.
Modul 2: Auditul calitatii
Modul 3: Teoria comunicarii

Share

Cursuri de Auditor De Mediu

Cursuri de Auditor De Mediu

Descriere Cursuri de Auditor De Mediu

Modul 1: Prezentarea seriei de standarde ISO 14000- termeni si definitii; Documentele sistemului de management al mediului.
Modul 2: Auditul sistemului de management de mediului.
Modul 3: Teoria comunicarii

Share

Cursuri de Auditor De Mediu

Cursuri de Auditor De Mediu

Descriere Cursuri de Auditor De Mediu

Auditor de mediu este persoana calificata pentru efectuarea auditurilor de mediu.

Prin audit de mediu se Intelege examinarea sistematica si independenta in scopul de a
determina daca activitatile referitoare la mediu si rezultatele aferente satisfac
dispozitiile prestabilite precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si
sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.

Ocupatia de auditor de mediu se refera la auditorii care efectueaza audituri de mediu,
atat interne cat si externe ( evaluare furnizori , certificare, acreditare si consultanta).
Auditul este instrumentul de culegere a datelor care permite analiza si aprecierea
masurii in care se obtin dovezi pentru furnizarea increderii ca sunt satisfacute conditiile
specificate.
In functie de conditiile specificate, un audit se poate desfasura in vederea identificarii
nivelului de implementare si eficientei unui sistem de mediu , in vederea certificarii unui
sistem de mediu, certificarii unui produs, acreditarii unui organism de certificare sau
acreditarii unui laborator de incercari. Principiile de planificare, organizare si
coordonare a auditului raman aceleasi, ceea ce variaza fiind referentialul convenit intre
parti si procedurile specifice care apartin entitatii care organizeaza auditul.

Persoanele care doresc sa devina auditori de mediu trebuie sa demonstreze atat
competente generale cum sunt competentele de planificare, de comunicare, de lucru in
echipa, de perfectionare a pregatirii profesionale cat si competente specifice ocupatiei de
auditor. Competentele specifice ocupatiei de auditor sunt cele care se refera la auditul
propriu-zis (intocmirea documentelor specifice, examinarea documentelor puse la
dispozitie de auditat, colectarea si structurarea informatiilor specifice, analiza si
aprecierea eficacitatii sistemului de management de mediu auditat, intocmirea
raportului de audit s.a.) si sunt obtinute in urma absolvirii cursurilor de instruire
specifica. Deasemenea, auditorii de mediu sunt specialisti care trebuie sa demonstreze
abilitati analitice, tenacitate, sa aprecieze situatiile in mod realist, sa aiba capacitatea de
examinare, sa inteleaga operatiuni complexe dintr-o perspectiva larga si sa inteleaga
rolul unitatilor individuale in cadrul intregii organizatii.

OBIECTIVE Cursuri de Auditor De Mediu

Obiective privind perfectionarea pregatirii profesionale:

1. Insusirea cunostintelor privind:
– informatii actuale in domeniu;
– terminologia de specialitate;
– referentiale noi.
2. Dobandirea de aptitudini privind:
– capacitate de autoevaluare obiectiva;
– deschidere;
– seriozitate;
– dorinta de perfectionare.

Obiective – Planificarea activitatii de audit :

1. Dobandirea capacitatii de:
– identificarea corecta a solicitarilor clientului;
– identificarea corecta a referentialului;
– adecvarea planului de audit intocmit pentru atingerea obiectivului
auditului.
2. Cunoasterea metodelor si procedurilor de lucru.

Obiective colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de
audit:
1. Dobandirea capabilitatii de utilizare a tehnicii interviului;
2. Dobandirea capacitatii de perceptie realista a situatiei;
3. Dobandirea capacitatii de sinteza, argumentare, de identificare si formulare al
neconformitatilor si a observatiilor;
4. Dobandirea de aptitudini:
– deschidere, obiectivitate, impartialitate;
– capacitate de lucru in conditii de stres ;
– atentie si putere de concentrare ;
– spirit de observatie, gandire logica ;
– atitudine pozitiva, lipsita de formalism;
– lipsa ideilor preconcepute.

Obiective conducerea auditului:
1. Dezvoltarea capacitatii de monitorizare a auditulului pentru atingerea
obiectivelor in timpul planificat;
2. Dobandirea de abilitati privind modul in care se conduc sedintele de audit, tactul
cu care solutioneaza divergentele aparute, tonul utilizat si atitudinea fata de
interlocutor;
3. Dezvoltarea capacitatii de argumentare, de adaptare la interlocutor si la situatii
neprevazute, de selectare a aspectelor relevante.

Obiective privind examinarea documentelor referitoare la sistemul de
mediu si intocmirea raportului de examinare:
1. Evidentierea corecta si completa a aspectelor neconforme cu referentialul;
2. Dezvoltarea capacitatii de analiza si sinteza, de argumentare;
3. Dobandirea cunostintelor privind modul de formulare al neconformitatilor si
observatiilor.

Obiective privind intocmirea documentelor specifice activitatii de audit:
1. Dobandirea de cunostinte privind:
– modul de utilizare a formularelor tip;
– modul de completare al formularelor utilizate;
– modul de intocmire a listei de verificari, cand este cazul;
– modul de administrare, difuzare, pastrare a documentelor si modul de
asigurarea confidentialitatii datelor.

Obiective privind intocmirea raportului de audit:
1. Dobandirea capacitatii de sinteza si de argumentare;
2. Respectarea procedurii de intocmire;
3. Exprimarea in scris si oral a relevantei continutului;
4. Dobandirea capabilitatii de respectare a spiritului si a rezultatelor auditului.

Obiective pentru capitolul comunicare si lucru in echipa:
1. Insusirea cunostintelor privind:
– tehnici de comunicare;
– cunostinte generale de psihologie si de comunicare.
2. Insusirea capacitatii de a identifica sarcinile ce-i revin auditorului in cadrul
echipei;
3. Identificarea limitelor de competenta si a responsabilitatilor pentru fiecare
membru al echipei;
4. Dobandirea de cunostinte privind adaptarea la stilul si ritmul de munca al
echipei;
5. Dobandirea de aptitudini si atitudini privind:
– comunicare eficienta;
– deschidere;
– capacitate de ascultare activa;
– fluenta si coerenta in exprimare;
– claritate si concizie;
– orientarea discutiilor spre obiectivul urmarit;
– solicitudine;
– corectitudine;
– punctualitate;
– asumarea responsabilitatii;
– flexibilitate si adaptabilitate;
– spirit de echipa.

Share

Cursuri de Auditor De Mediu – Cod Cor242305

Cursuri de Auditor De Mediu – Cod Cor242305

Descriere Cursuri de Auditor De Mediu – Cod Cor242305

Obiective Cursuri de Auditor De Mediu – Cod Cor242305:
– Capabilitatea de identificare si evaluare a aspectelor tehnice si de mediu ale activitatii firmelor in care activeza;
– Cunoasterea si intelegerea aplicarii ghidurilor, reglementarilor, codurilor de practica relevante;
– Intelegerea principiilor privind sistemele de management al mediului;
– Cunosterea metodologiei de audit si dobandirea capabilitatii de a conduce si organiza procesul de audit (conform ISO 19011);
– Dobandirea si demonstrarea capacitatilor personale necesare pentru derularea eficienta a unui proces de audit (conform ISO 19011).
Grup tinta: Persoane care urmeaza sa:
– proiecteze si implementeze sisteme de management al mediului;
– deruleze audituri de sistem si secunda parte in conformitate cu standardele de management ale mediului.
Tematica Cursuri de Auditor De Mediu – Cod Cor242305:
– Reglementari in domeniul managementului de mediu (EMAS II, seria ISO 14000);
– Documentatia sistemelor de management – proiectare si elaborare;
– Implementarea si functionarea sistemelor de management de mediu;
– Imbunatatirea continua a sistemelor de management de mediu;
– Legislatie de mediu – structura si importanta; Identificarea riscurilor de mediu;
 Structura si continutul standardului ISO 19011;
 Realizarea auditurilor interne – pregatirea auditului, intrebari de audit, liste de verificare, analiza preliminara, raportul de audit;
– Audituri orientate pe procese;
– Tehnici de comunicare;
– Aplicatii practice

Share

Cursuri de Auditor De Mediu

Cursuri de Auditor De Mediu

Descriere Cursuri de Auditor De Mediu

Va invitam in perioada 14 – 18.06.2010 la programul de formare profesionala “Auditor de mediu” ce se va desfasura in Bucuresti.
Programul la Cursuri de Auditor De Mediu este organizat astfel:
Modulul 1 se vor prezenta cerintele sistemului de management de mediu, conform standardului SR EN ISO 14001:2005.
Modulul 2 se vor prezenta cerintele standardului ISO 19011:2003 (Ghid pentru auditarea sistemelor de management) si se vor face aplicatii si simulari de audit.
Absolventii acestui program vor dobandi un Certificat de absolvire autorizat de Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, conform cod COR: 242305 pentru specializarea de “Auditor de mediu”

COMPETENTE DOBANDITE:

• Comunicarea specifica activitatii de audit
• Planificarea activitatii de audit
• Intocmirea si completarea documentelor de audit
• Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management de mediu
• Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit
• Analiza si aprecierea conformitatii si eficacitatii sistemului de management
• Intocmirea si sustinerea raportului de audit
• Conducerea auditului
• Munca in echipa de audit
• Perfectionarea pregatirii profesionale

CONDITII FINANCIARE:
Total Cost curs: 990 lei (la care nu se percepe TVA conform OG 129/2000)

Daca sunteti interesati, nu ezitati sa ne contactati:
FLOYD AD&C
Ioana IANCU

Mobil: 0728 404 102
Tel./Fax: 021 318 80 28; 021 318 80 27;

Share

Cursuri de Auditor In Domeniul Calitatii

Cursuri de Auditor In Domeniul Calitatii

Descriere Cursuri de Auditor In Domeniul Calitatii

Va invitam la programul de formare profesionala “Auditor in domeniul calitatii” care va avea loc la Bucuresti.

Program Cursuri de Auditor In Domeniul Calitatii:

Modulul 1 – cerintele sistemului de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2008; aplicatii practice inregistrari obligatorii SMC- elaborare si analiza;
Modulul 2 – cerintele standardului ISO 19011:2003 (Ghid pentru auditarea sistemelor de management), aplicatii practice inregistrari ale procesului de audit-elaborare; simulari de audit.

Absolventii acestui program vor dobandi un Certificat de absolvire autorizat de Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, conform cod COR: 242303 pentru specializarea de “Auditor in domeniul calitatii”.

CUI SE ADRESEAZA?
Responsabilii cu managementul calitatii in organizatii; persoanele desemnate cu auditul intern al calitatii in organizatii; persoanelor care doresc ulterior sa efectueze audituri de terta parte.

COMPETENTE DOBANDITE:

 Comunicarea specifica activitatii de audit
 Planificarea activitatii de audit (plan de audit)
 Intocmirea si completarea documentelor de audit
(plan, chestionar, raport de audit)
 Examinarea documentelor referitoare la sistemul de management de calitate (politica, obiective, program al calitatii, analiza documentatiei SMC)
 Colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de audit;
 Analiza si aprecierea conformitatii si eficacitatii sistemului de management;
 Intocmirea si sustinerea raportului de audit (simulare de audit);
 Conducerea auditului;
 Munca in echipa de audit;
 Perfectionarea pregatirii profesionale.

CONDITII FINANCIARE:
Taxa participare curs: 990 RON (la care nu se percepe TVA, cf. Art. 43-OG 129/2000).

INSCRIERE Cursuri de Auditor In Domeniul Calitatii:
Transmitere formular de inscriere si copie carte de identitate prin fax sau E-mail.

Share

Cursuri Auditor Intern – Autorizat

Cursuri Auditor Intern – Autorizat

 

Descriere Cursuri Auditor Intern – Autorizat

Cursurile Auditor Intern – Autorizat va fi sustinut de:

Dl. George MARES – Director al Directiei de Audit Public Intern in cadrul Ministerului Finantelor Publice;
Dl. Dragos NICULAE – Sef serviciu de audit public intern pentru fonduri externe in cadrul Ministerului Finantelor Publice;
Dl. Mihail-George PITULICE – Auditor superior in cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia de Audit Public Intern.

Tematica abordata la cursurile de Auditor Intern – Autorizat:

1. Derularea unei misiuni de audit intern in sistemul public-prezentare teoretica si practica.
2. Standardele de control intern aplicabile in sistemul public din Romania-OMFP 946/2004.
3. Importanta si rolul elaborarii si implementarii procedurilor scrise-element fundamental al unui sistem de control intern adecvat. Abordare teoretica si practica.
4. Circuitul documentelor (pista de audit) – prezentare grafica. Arhivarea in cadrul unei structuri de audit intern – exemplu practic de abordare.
5. Raportul de audit intern. Elaborare, structura, modele de abordare.
6. Planificarea auditului intern in faza misiunii de audit intern.
7. Organizarea dosarelor de audit. Tipologie. Sistemul de codificare. Semnificatie. Importanta.
8. Modul de organizare si functionare a auditului intern. Principii, reguli si bune practici.
9. Controlul intern: concepte, rol, functiune, aplicare si evaluare.
10. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern. Exemplu practic de abordare.
11. Managementul riscului – prezentarea unei abordari practice de dezvoltare a unei proceduri de management al riscului la nivelul unei structuri de audit intern.
12. Planificarea strategica si anuala a auditului intern.
13. Esantionarea in auditul intern. Principii de baza.
14. Comitetul de audit intern: concepte, rol, functiune, aplicare.
15. Audit intern vs. Audit extern: abordare, interactiune, colaborare.

Programul de pregatire la Cursurile de Auditor Intern – Autorizat este structurat pe trei zile de studiu, fiecare zi fiind incheiata cu o sesiune de intrebari si raspunsuri, pe marginea tematicii dezbatute. Ulterior participarii la acest program de pregatire, paticipantii care doresc sa intre in posesia certificatului de absolvire recunoscut C.N.F.P.A., vor sustine un examen de absolvire pentru ocupatia „Auditor Intern”, cod COR 241125

Share