Skip to content

03. Legea gazelor perfecte

03. Legea gazelor perfecte

Atmosfera, oceanul și schimbarea mediului (GG 140)

Legea gazelor perfecte se referă la temperatura, presiunea și densitatea gazelor din atmosferă. Poate fi folosit pentru a demonstra de ce aerul cald se ridică, aerul rece se scufundă și baloanele cu heliu plutesc în aer. Forțele de flotabilitate acționează în fluide (atât apă, cât și aer) atunci când fluidul este deplasat de o parcelă de fluid cu o densitate diferită. O combinație de forță de flotabilitate și relația dată în Legea gazelor ideale guvernează mișcarea parcelelor de gaz în atmosferă.

00:00 – Capitolul 1. Sistemul de unități SI
09:55 – Capitolul 2. Presiunea și legea gazelor ideale
20:39 – Capitolul 3. Forța de flotabilitate
39:35 – Capitolul 4. Compoziția atmosferei
45:36 – Capitolul 5. Variațiile de densitate și presiune cu altitudinea

Materialele complete ale cursului sunt disponibile pe site-ul web Open Yale Courses: http://oyc.yale.edu

Acest curs a fost înregistrat în toamna anului 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *