Skip to content

11. Zâmbetul Miltonic

11. Zâmbetul Miltonic

Milton (ENGL 220)

Utilizarea caracteristică a similitudinii de către Milton este explorată în Cărțile Unu și Două din Paradisul pierdut. O atenție deosebită este acordată modului în care comparațiile lui Milton funcționează pentru a susține, submina și complica atât descrierea lui Satan, cât și preocupările tematice mai largi ale poemului, cum ar fi ideile despre liberul arbitru și providența divină. Perspectivele critice ale lui Geoffrey Hartman și Stanley Fish sunt încorporate într-o analiză a scutului și suliței lui Satan și a comparației frunzelor.

00:00 – Capitolul 1. Introducere: Asemănări în „Paradisul pierdut”
03:36 – Capitolul 2. Asemănări din „Paradisul pierdut”: Scutul lui Satan în comparație cu Luna
17:05 – Capitolul 3. Asemănări din „Paradisul pierdut”: sulița lui Satana în comparație cu catargul unei nave
22:38 – Capitolul 4. Asemănări în „Paradisul pierdut”: Simile frunzelor
34:18 – Capitolul 5. Hartman and Fish: Theories of Similes in “Paradise Lost”
40:34 – Capitolul 6. Asemănări în „Paradisul pierdut”: Simile țăranului întârziat

Materialele complete ale cursului sunt disponibile pe site-ul web Open Yale Courses: http://open.yale.edu/courses

Acest curs a fost înregistrat în toamna anului 2007.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *