Skip to content

12. Responsabilitate și lăcomie în Investment Banking

12. Responsabilitate și lăcomie în Investment Banking

Capitalism: succes, criză și reformă (PLSC 270)

Profesorul Rae explorează crearea de stimulente și de descurajare pentru acțiunea individuală. Discuția începe cu Teorema Coase, care evidențiază trei condiții pentru tranzacții eficiente: 1) drepturi clare la proprietate, 2) transparență și 3) costuri reduse de tranzacție. Profesorul Rae spune apoi povestea unui caz de lege privind vânătoarea de balene din 1881 pentru a evidenția puterea stimulentelor și a drepturilor de proprietate. Conversația trece apoi la portretizarea lui Hernando de Soto a dezvoltării drepturilor de proprietate în vestul american, apoi trece la o discuție despre actele New Haven, valorile proprietății și evaluarea proprietăților imobiliare. Prelecția se încheie cu o discuție a lui Mory.

00:00 – Capitolul 1. Introducere și ordinea de zi
02:51 – Capitolul 2. „Teorema” Coase
18:04 – Capitolul 3. Ghen v. Rich (1881)
23.24 – Capitolul 4. De Soto în America

Materialele complete ale cursului sunt disponibile pe site-ul web Open Yale Courses: http://open.yale.edu/courses

Acest curs a fost înregistrat în toamna anului 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *