Skip to content

9. Magnetism II

9. Magnetism II

Pentru mai multe informații despre cartea profesorului Shankar bazată pe prelegerile acestui curs, Fundamentals of Physics: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics, vizitați http://bit.ly/1jFIqNu.

Fundamentele fizicii, II (PHYS 201)

Mecanismul prin care curenții electrici produc un câmp magnetic (Legea lui Biot-Savart) este discutat mai detaliat. Se calculează câmpul datorat unei singure bucle și unui fir infinit. Legea lui Ampere este derivată. Funcționarea motorului electric de curent continuu este folosită pentru a ilustra cuplul generat la sarcinile în mișcare într-un câmp magnetic.

00:00 – Capitolul 1. Revizuirea câmpurilor magnetice
14:00 – Capitolul 2. Cuplul la sarcină care se mișcă în câmp magnetic
20:56 – Capitolul 3. Efecte magnetice produse de curenții electrici
51:26 – Capitolul 4. Legea lui Ampere

Materialele complete ale cursului sunt disponibile pe site-ul web Open Yale Courses: http://open.yale.edu/courses

Acest curs a fost înregistrat în primăvara anului 2010.

Pentru mai multe informații despre cartea profesorului Shankar bazată pe prelegerile acestui curs, Fundamentals of Physics: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics, vizitați http://bit.ly/1jFIqNu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *