Cursuri al Managementului Achizitiilor Publice – Contract Fidic

Cursuri al Managementului Achizitiilor Publice – Contract Fidic

Descriere Cursuri al Managementului Achizitiilor Publice – Contract Fidic

Grup tinta:
Experti în domeniu din administratia publica, agentii, sectorul privat – firme de constructii, firme de consultanta, ingineri constructori, ingineri consultanti, consilieri juridici si personal implicat în proiecte internationale cu proceduri FIDIC
Tematica:
1. Contract FIDIC:
• Înţelegerea termenilor contractuali
• Importanţa contractelor
• Organizare
• Prezentarea clauzelor contractelor FIDIC
• Încheierea unui contract FIDIC
• Capacitatea de a monitoriza un contract FIDIC
• Finalizarea unui contract FIDIC
• Managementul integrat al contractelor
• Tipuri de contracte folosite în cadrul proiectelor
• Tipuri de contracte de lucrări
• Riscul beneficiarului în raport cu tipul contractului
• Condiţii contractuale generale şi condiţii contractuale speciale
• Soluţionarea disputelor

2. Achizitii publice:
• Principii si reguli in atribuirea contractelor de achizitie publica.
• Stabilirea procedurii adecvata pentru atribuirea contractului public.
• Etape in pregatirea derularii procedurii de atribuire: intocmirea documentatiei de atribuire; publicarea anuntului/invitatiei de participare in SEAP.
• Pasi de urmat in derularea procedurilor de atribuire off-line si/sau on-line.
•Evaluarea candidaturilor/ofertelor si desemnarea ofertei castigatoare.
• Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica.
• Gestionarea fondurilor europene prin achizitii publice.
• Solutionarea contestatiilor de catre C.N.S.C. Sanctiuni pentru incalcarea prevederilor legislative privind achizitiile publice.
• Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste ameliorarea eficacitatii cailor de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitii publice

Cursuri interesante:

    None Found


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *