Cursuri de Auditor În Domeniul Calităţii – Cod Cor 242303

Cursuri de Auditor În Domeniul Calităţii – Cod Cor 242303

Descriere Cursuri de Auditor În Domeniul Calităţii – Cod Cor 242303

Auditor al calitãţii este persoana calificatã pentru efectuarea auditurilor calitãţii.Prin audit al calitãţii se înţelege examinarea sistematicã şi independentã în scopul de a determina dacã activitãţile referitoare la calitate şi rezultatele aferente satisfac dispoziţiile prestabilite precum şi dacã aceste dispoziţii sunt implementate efectiv şi sunt corespunzãtoare pentru realizarea obiectivelor. Competenţele specifice ocupaţiei de auditor sunt cele care se referã la auditul propriu-zis (întocmirea documentelor specifice, examinarea documentelor puse la dispoziţie de auditat, colectarea şi structurarea informaţiilor specifice, analiza şi aprecierea eficacitãţii sistemului de management al calitãţii auditat, întocmirea raportului de audit ş.a.) şi sunt obţinute în urma absolvirii cursurilor de instruire specificã. De asemenea, auditorii calitãţii sunt specialişti care trebuie sã demonstreze abilitãţi analitice, tenacitate, sã aprecieze situaţiile în mod realist, sã aibã capacitatea de examinare, sã înteleagã operaţiuni complexe dintr-o perspectivã largã şi sã înţeleagã rolul unitãţilor individuale în cadrul întregii organizaţii.
Programul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.

Certificatele eliberate la absolvirea cursului de specializare au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000.

Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care fac/ vor face parte din echipa de audit pentru sisteme de managementul calităţii a unei organizaţii care are în curs de implementare şi certificare sistemul ISO 9001.

Departamentul Academia – Oradea, pers. contact: Flavia Oşvat, tel. 0730.016.692, 0259.406.880

Cursuri interesante:

    None Found


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *