Cursuri De Formator – Acreditat CNFPA

Cursuri De Formator – Acreditat CNFPA

 

Descriere Cursuri de Formator Acreditat CNFPA

Conform legii, începând de la 1 ianuarie 2010, orice furnizor de formare profesioanlă pentru adulți – organizație, instituție publică sau persoană fizică – trebuie sa faca dovada că este autorizată ca formator în condițiile legii de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA).

Mai mult, ORDONANŢA nr.129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulților prevede la art 23, alin 2, că „Pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire”.

Cursurile de Formator  Acreditat CNFPA este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării și Inovării. Certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. După absolvire, participantii vor deveni Formatori acreditati conform ocupaţiei de Formator din COR: 241205.

Ce oferă cursurile de formator acreditat CNFPA:

•Formarea şi îmbunătăţirea abilităţilor şi atitudinilor necesare pentru a dezvolta în rândul celor consiliaţi sucesul personal şi profesional;
•Acumularea de cunoştinţe teoretice şi instruire practică în ceea ce priveşte comunicarea interactivă;
•Utilizarea de tehnici şi procedee de comunicare eficientă
•Capacitatea de a aplica teoriile instruirii diferenţiate;
•Înţelegerea şi aplicarea principiilor învăţării active.
Cusul are un puternic caracter interactiv, îmbinând elemente de teorie cu activităţi practice. Acest curs îşi propune să sprijine participanţii în dezvoltarea competenţelor specifice ocupaţiei de formator, o atenţie deosebită acordându-se dezvoltării abilităţilor practice.

Cui se adresează cursurile de formator acreditat CNFPA:

Programul se adresează atât formatorilor care şi-au dobândit parţial competenţele pe căi informale, cât şi tuturor persoanelor care doresc să se pregătească pentru această profesie.

Metoda de instruire

Programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice formatorului.

Structura cursurilor de formator acreditat CNFPA:

Cursurile sunt structurate în doua module teoretice şi unul practic.

Din programa de curs:

Modul teoretic 1. – Procesul de formare : 14-15 iunie 2010

•Teorii privind învăţarea, stiluri de învăţare;
•Abordări ale formării: pedagogie, andragogie, sinergogie;
•Conducerea eficienta, rezolvarea conflictelor
•Elaborarea planului de acţiune în cadrul procesului de formare;
•Realizarea procesului de instruire, strategii şi metode de formare, designul formării;
Modul teoretic 2. – Managementul programului de formare 21-22 iunie 2010

•Marketingul formarii
•Proiectarea programelor de formare
•Organizarea stagiilor de formare
•Raportarea acţiunilor de formare şi sisteme de organizare a programelor de instruire;
•Revizuirea programelor de instruire, caracteristici şi funcţii ale evaluării;
•Evaluarea programelor de formare.

Modul practic – Testarea cunoștințelor acumulate – 25 iunie 2010

Examinarea finală în vederea certificării constă într-un test scris și în elaborarea unui proiect cu susţinerea unei scurte sesiuni de formare. Examinarea va avea loc în prezenţa reprezentanţilor CNFPA. Absolvenţii vor primi un certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional de către CNFPA.

Condiţii de înscriere

Taxa de participare la aceste cursuri de formator acreditat cnfpa este de 800 RON şi include costurile privind suportul de curs, pauze de cafea, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA. Pentru grupuri mai mare de 3 persoane se acordă un discount de 100 RON/persoană.

Notă: Conform OG 129/2000 referitoare la formarea profesională a adulţilor costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce (după caz) din impozitul pe profit sau pe venit al firmei.

Cursuri interesante:


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *