Cursuri de Manager Resuse Umane (Legislatie Aprofundata/recrutare) Acreditat Ministerul Muncii / Educatiei

Cursuri de Manager Resuse Umane (Legislatie Aprofundata/recrutare) Acreditat Ministerul Muncii / Educatiei

Descriere Cursuri de Manager Resuse Umane (Legislatie Aprofundata/recrutare) Acreditat Ministerul Muncii / Educatiei

Cursurile de Manager Resurse Umane se adreseaza persoanelor care doresc sa se formeze si sa se perfectioneze in acest domeniu, oferind participantilor o abordare practica a managementului resurselor umane, urmarind dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor si competentelor specifice.

Cursurile sunt acreditate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei (click aici pentru detalii referitoare la ACREDITARI). Dupa finalizarea fiecarui modul se sustine examen in prezenta unei comisii desemnata de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si se obtine o diploma recunoscuta la nivel national. DIPLOMELE AU VALABILITATE NELIMITATA.
Mentionam faptul ca aceste cursuri sunt predate de practicieni cu experienta profesionala si pedagogica semnificativa.

Cursul este structurat in doua module, urmarind aprofundarea tematicilor specifice fiecaruia:
1. Tehnici de recrutare si selectie a personalului
2. Legislatie si politici manageriale

Pentru detalii va rugam sa accesati pagina dedicata fiecarui modul.

==============================================

CURS TEHNICI DE RECRUTARE SI SELECTIE A PERSONALULUI
Scopul acestui curs este acela de a facilita intelegerea si utilizarea unor procese si actiuni complexe, ale caror implicatii afecteaza intreaga companie. In acest sens punem la dispozitie un curs bine fundamentat, care asigura accesul la o serie de exercitii aplicative, menite sa puna in lumina aspecte-cheie din domeniul recrutarii si selectiei personalului; de asemenea, este prezentat modul de evitare a erorilor frecvente, astfel incat activitatea sa se desfasoare intr-un mod profesionist si eficient. Participand la acest curs va puteti imbunatati abilitatile, pentru a intelege procesele de recrutare si selectie in ansamblu, pentru a capata cunostinte de utilitate practica, cu directa aplicabilitate in activitatea dumneavoastra!
Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei (click aici pentru detalii referitoare la ACREDITARI). Dupa finalizarea cursului se sustine examen in prezenta unei comisii desemnata de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si se obtine o diploma recunoscuta la nivel national. DIPLOMELE AU VALABILITATE NELIMITATA.

STRUCTURA Cursuri de Manager Resuse Umane (Legislatie Aprofundata/recrutare) Acreditat Ministerul Muncii / Educatiei

1. Definirea conceptului de „resurselor umane” si rolul acestora in organizatii in contextul Romaniei anului 2010. Cultura organizationala si influenta mediului intern si extern asupra procesului de recrutare si selectie.
2. Planificarea si previzionarea necesarului de personal. Definirea planificarii necesarului de resurse umane. Analiza muncii si a postului – definire si obiective, componente, metode. Utilizarea instrumentelor pentru analiza postului. Elaborarea fisei de post.
3. Recrutarea. Definirea si tipurile de recrutare: avantaje si dezavantaje. Prezentarea celor mai noi strategii de recrutare. Recrutarea pasiva si proactiva. Recutarea clasica, headhunting si executive search. Implementarea proiectului de recrutare.
4. Promovarea posturilor. Cunoasterea metodelor de promovare. Alegerea celui mai adecvat canal de promovare. Conceperea anuntului publicitar.
5. Preselectia. Colectarea aplicatiilor si scanarea CV-urilor si a scrisorilor de intentie. Cum imi construiesc un CV / o scrisoare de intentie de calitate ca si candidat. Interviul telefonic – structura si exemplificare.
6. Selectia – din perspectiva recruiterului. Definirea competentelor si a standardelor de performanta. Interviul de selectie. Definire. Construirea ghidului de interviu. Tipuri de interviu. Caracteristici. Ce urmarim si ce evitam intr-un interviu. Cele mai frecvente capcane in care intra recruiterii. Tipologii de candidati si modalitati de adaptare a recruiterului la ei. Cum „citim” candidatul din punct de vedere al comunicarii verbale, nonverbale si paravebale. Cunoasterea procedurilor de selectie a personalului si adaptarea metodelor la specificul postului si al organizatiei
7. Selectia – din perspectiva candidatului. Cum ma pregatesc pentru interviu. Cum ma prezint la interviul de angajare. Ce urmaresc si ce evit. Cum formulez raspunsuri de calitate la intrebarile recruiterului.
8. Testarea in recrutarea si selectia de personal. Testele psihologice si cele tehnice. Rolul aplicarii lor, recomandari in utilizare si tipuri de teste folosite in prezent. Centrele de evaluare.
9. Finalizarea selectiei. Oferta de angajare. Incheierea contractului de munca. Perspectiva recruiterului: Negocierea ofertei si intelegerea motivatiei candidatilor. Tipuri si tehnici de negocieri in functie de personalitatea candidatului. Perspectiva candidatului: care sunt optiunile pe care le am cand imi negociez oferta de angajare. Cum negociez eficient astfel sa obtin cea mai buna oferta de angajare.
10. Inductia angajatilor. Definirea, rolul, scopul, continutul si etapele procesului de inductie organizationala.
In cadrul cursului au loc discutii libere pe baza suportului informativ (oferit GRATUIT); metodele de prezentare a informatiilor se bazeaza pe: studii de caz, exercitii, simulari, analize, lucru in echipe, jocuri de rol.

==========================================

CURS LEGISLATIE SI POLITICI MANAGERIALE
Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei (click aici pentru detalii referitoare la ACREDITARI). Dupa finalizarea cursului se sustine examen in prezenta unei comisii desemnata de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si se obtine o diploma recunoscuta la nivel national. DIPLOMELE AU VALABILITATE NELIMITATA.

STRUCTURA CURSULUI

1. Consilierea in probleme de resurse umane
2. Conflictele de interese. Declansarea si solutionarea conflictelor de interese.
3. Conflictele de drepturi; jurisdictia muncii.Declansarea conflictelor de drepturi. Competenta materiala si teritoriala de solutionare a conflictelor. Termene de sesizare a instantelor judecatoresti
4. Greva. Conditii de declansare a grevei. Obligatiile partilor pe durata desfasurarii grevei. Modalitati de incetare a grevei
5. Regulamenul intern si Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivel de unitate
6. Incadrarea in munca a cetatenilor straini
7. Analiza clauzelor din Contractul Colectiv de Munca. Negocierea colectiva. Clauzele C.C.M. Modificarea C.C.M. Suspendarea si incetarea C.C.M.
8. Sisteme de remunerare a personalului. Forme de salarizare. Sisteme de recompense. Obligatiile salariale
9. Perfectionarea angajatilor. Identificarea nevoilor de instruire. Formarea profesionala a angajatilor
10. Evaluarea performantelor angajatilor. Metode de evaluare a performantelor.

Pentru a urma acest curs sunt necesare cunostine de legislatia muncii (Codul Muncii si Contractul Colectiv de munca).

Cursuri interesante:

    None Found


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *