Cursuri de Manager Sistem De Mediu – Curs Acreditat

Cursuri de Manager Sistem De Mediu – Curs Acreditat

Descriere Cursuri de Manager Sistem De Mediu – Curs Acreditat

Cursurile de Manager Sistem De Mediu – Curs Acreditat oferă participanţilor cunoştiinţele teoretice şi practice necesare construirii, exploatării şi optimizări sistemului de management de mediu la nivelul organizaţiei. Cursanţii vor beneficia de analiză aprofundată a cerinţelor standardului ISO 14001.

Cursanţilor li se vor pune la dispoziţie instrumente şi tehnici specifice de implementare, cu care se vor familiariza pe parcursul unor studii de caz. O atentie deosebita se va acorda adaptarii SMM la particularităţile fiecărei organizaţii.

Pentru ce te pregăteşte?

•Proiectarea sistemului de management de mediu;
•Organizarea şi supravegherea auditului de mediu;
•Monitorizarea si corectarea periodică a managementului de mediu;
•Proiectarea şi gestionarea sistemului informaţional al managementului de mediu;
•Oganizarea departamentului de protecţie a mediului;
•Planificarea activităţilor de protecţie a mediului.
Unde este recunoscut programul?

Programul este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene (trebuie ataşată o traducere legalizată).

Cine se poate înscrie?

Programul se adresează responsabililor de mediu, salariaţilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului care doresc o calificare profesională atestată printr-o diplomă recunoscută oficial, personalului cu atribuţii de control şi verificare în domeniul protecţiei mediului din cadrul administraţiei centrale sau locale, altor persoane interesate.

Metoda de instruire

Programul utilizează tehnici europene de predare şi intruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice profesiei de manager de mediu.

Structura Cursuri de Manager Sistem De Mediu – Curs Acreditat:

Cursul este structurat în două sesiuni: teoretică şi practică

Sesiunea teoretică se desfăşoară pe parcursul a 4 zile, iar cea practică pe parcursul a 4 zile.

Sesiune teoretică 1

•Cadrul instituţional European;
•Politica de dezvoltare durabilă;
•Programul Operaţional Sectorial de Mediu;
•Seria de standarde ISO;
•Soluţii pentru reducerea impactului asupra mediului;
•Stabilirea procedurilor sistemului managementului de mediu;
Sesiune teoretica 2

•Proiectarea unui sistem de management de mediu;
•Analiza impactului de mediu;
•Corelarea programelor de mediu cu restul programelor instituţiei;
•Organizarea şi supravegherea auditului de mediu;
•Reducerea riscurilor de poluare accidentală;
•Corectare politicilor de mediu;
•Reglementari în domeniul managementului de mediu: EMAS II, seria ISO 14000.
Aplicaţii practice:

Strategie de management de mediu, program de mediu, proiect POS- Mediu.

Aplicaţiile practice vor constitui baza realizării unui proiect individual pe care participanţii îl vor susţine în cadrul examenului final de certificare, în prezenţa reprezentanţilor CNFPA.

Lectorul cursului este Raluca Lazea

Raluca este consultant si trainer in domeniul mediului de 10 ani si este specializata in evaluarea, proiectarea si implementarea sistemelor de management al mediului. Este absolventa a Facultatii de Matematica – Tehnologie Informatica si a Facultatii de Management , Marketing in Afaceri Economice- Management. A urmat numeroase cursuri de perfectionare in domeniul mediului, in tara si in strainatate. In 2006 a urmat cursulul GREEN GLOBE(standard specific in turism care vizeaza respecatrea celor mai inalte cerinte privind protejarea mediului inconjurator) si la cursul TRUST MARK (marca calitatii in constructii), cursuri sustinute de lectori din Marea Britanie. A organizat numeroase cursuri de auditori de mediu si management de mediu si a realizat in cadrul organizatiilor instruiri interne (inchise) in domeniul mediului si al calitatii. In ultimii ani a colaborat la numeroase proiecte finantate prin Programului Transfrontalier RO-BG 2007-2013 si a elaborat un proiect de finantare in valoare de 5.8 milioane euro ce are ca scop protejarea mediului inconjurator. In cadrul programului POS CC E, Raluca a elaborat proiecte de finantare privind implementarea standardului de mediu si calitate in cadrul organizatiilor. In cadrul Euro Best Team, Raluca Lazea este lector al pentru cursurile Auditor de Mediu si Manager Sistem de Mediu.

Condiţii de înscriere la Cursuri de Manager Sistem De Mediu – Curs Acreditat

Taxa de participare la acest curs este de 800 RON şi include costurile privind suportul de curs, pauze de cafea, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA.

Cursuri interesante:

  None Found


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

  2 comments for “Cursuri de Manager Sistem De Mediu – Curs Acreditat

 1. Titimeaua Alina
  15/12/2011 at 2:21 pm

  Buna ziua

 2. Titimeaua Alina
  15/12/2011 at 2:23 pm

  M-a intereseaza sa fac acest curs de Manager Sistem De Mediu si as vrea sa stiu daca dupa absolvirea acestui curs se elibereaza o diploma care sa ateste competenta acumulata in urma cursului.
  Va multumesc si astept raspunsul dvs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *