Cursuri de Studii Postdoctorale In Domeniul Eticii Politicilor De Sanatate

Cursuri de Studii Postdoctorale In Domeniul Eticii Politicilor De Sanatate

Descriere Cursuri de Studii Postdoctorale In Domeniul Eticii Politicilor De Sanatate

Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi implementeaza in parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie ” I. Hatieganu” Cluj si Univeritatea “Al. I. Cuza” Iasi proiectul nr. 61879 cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 in cadrul Axei prioritare 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Interventie 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii”.

In cadrul proiectului vor fi acordate 40 de burse postdoctorale in valoare neta de 4100 lei pentru detinatori ai titlului doctoral in domeniile medicina, economie, filosofie, sociologie, psihologie, asistenta sociala, drept, teologie.
Cerinte:
CRITERII OBLIGATORII
– sa aiba titlu de doctor obtinut dupa 1999 in unul din urmatoarele domenii: medicina, economie, filosofie, sociologie, psihologie, asistenta sociala, drept, teologie.
– sa cunoasca o limba straina de circulatie internationala: engleza (sa aiba cursuri engleza), franceza, germana, spaniola

CRITERII DE CLASIFICARE
– sa aiba experienta in cercetarea calitativa si/sau cantitativa – membru intr-un colectiv de cercetare dintr-un proiect derulat inclusiv in perioada studiilor doctorale (candidatii vor prezenta o propunere de 1000 cuvinte in limba romana si limba de circulatie internationala cunoscuta pentru o tema de cercetare focalizata pe unul din domeniile proiectului : Aspecte ale politicilor pentru stari terminale / transplant ; Aspecte ale politicilor de sanatate pentru populatiile vulnerabile pe probleme de gen si pe probleme geografice (grupuri defavorizate) ; Politici de alocare a resurselor in serviciile de sanatate)
– sa faca dovada experientei stiintifice prin articole publicate (punctaj calculat dupa sistemul CNCSIS)
– la punctaj egal, avantaj in selectie pentru proiecte de cercetare anterioare in bioetica
– cetatean al spatiului European cu o cunoasterea a limbii romane la nivel satisfacator
– avantaj – sunt incurajate aplicatiile femeilor si ale persoanelor apartinand minoritatilor etnice si a persoanelor cu dizabilitati
– pentru interviul de selectie participantii:
o vor trebui sa aleaga domeniul de cercetare in care doresc sa lucreze
o vor propune o tema de cercetare in cadrul domeniului si o vor fundamenta
o vor prezenta motivatia participarii in cadrul programului
o persoanele care vor fi selectate vor lucra in echipa interdisciplinara
– repartitia locurilor este urmatoarea:
o Aspecte ale politicilor pentru stari terminale / transplant – 13 pozitii
o Aspecte ale politicilor de sanatate pentru populatiile vulnerabile pe probleme de gen si pe probleme geografice (grupuri defavorizate) – 14 pozitii
o Politici de alocare a resurselor in serviciile de sanatate – 13 pozitii
– selectia se va face de catre Comisia de experti si de catre coordonatorii de cercetar
– bursele sunt acordate pe o perioada de 31 de luni, programul de lucru al bursierilor fiind de tip “norma intreaga”.
DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE:
– Cerere de inscriere;
– formular (descarcati aici);
– copie CI;
– CV in format European (descarcati aici);
– copie dupa diploma de doctor sau instiintarea Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare privind acordarea titlului;
– proiectul de 1000 de cuvinte (descarcati aici ghid propunere preliminara);
– grila de CNCSIS completata (descarcati aici grila);
– lista de lucrari stiintifice;
– scrisoare de motivatie – prezentarea modului in care se incadreaza in domeniul ales, in max 500 cuvinte (descarcati aici ghidul scrisorii);

Dosarul de inscriere va cuprinde si un CD continand 2 fisiere in format WORD: unul cu propunerea de proiect de cercetare de maxim 1000 cuvinte si unul cu scrisoarea de motivatie de maxim 500 de cuvinte, asa cum au fost ele depuse la dosar.

DEPUNEREA DOCUMENTELOR se poate face prin posta sau personal la adresa:
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “Gr. T. Popa” Iasi
str. Universitatii nr. 16, Iasi,
Biroul Finantari Programe Europene
In atentia: d-lui Radu Gherghesanu

Cursuri interesante:


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *