Cursuri Expert Achiziţii Publice Acreditate

Cursuri Expert Achiziţii Publice Acreditate

 

Descriere Cursuri Expert Achiziţii Publice Acreditate

Pentru ce te pregăteşte?

•Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare la autorităţile contractante;
•Sisteme europene de achizitii publice;
•Elaborarea strategiei de achiziţii publice;
•Elaborarea caietului de sarcini;
•Evaluarea dosarului de licitaţie publică;
•Gesionarea contestaţiilor formulate în procedura de atribuire a contractului;
•Atribuirea contractului de achizitie publică;
•Consultanţă de specialitate.

Unde este recunoscut programul?

Programul este acreditat de statul român prin Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, iar certificatul eliberat la absolvire de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor este recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene (trebuie ataşată o traducere legalizată).

Cine se poate inscrie?

Programul se adresează funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, specialiştilor din sectorul privat, încadraţi în compartimente cu atribuţii aferente procesului de planificare şi asigurare a resurselor, persoanelor numite în cadrul comisiilor de întocmire a dosarelor şi de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentând entitatea publică în procesul de achiziţii.

Metoda de instruire

Programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice managerului de proiect.

Structura Cursurilor Expert Achiziţii Publice Acreditate:

Cursul este structurat în două sesiuni: teoretică şi practică

Sesiunea teoretică se desfăşoară pe parcursul a 3 zile, iar cea practică pe parcursul a 3 zile.

Sesiune teoretică

•Introducere în achiziţii publice europene;
•Procesul achiziţiilor publice; proceduri şi modalităţi speciale;
•Sistemul de achiziţii publice în România – privire de ansamblu; principiile achiziţiilor publice- responsabilităţi, politici şi consideraţii asupra proceselor şi documentaţiei de licitaţie;
•European Green Procurement;
•Planificarea achiziţiilor publice;
•Anunţuri şi termene; înscrierea şi gestionarea contului din SEAP;
•Criterii de evaluare; evaluarea ofertelor;
•Soluţionarea disputelor;
•Derularea contractului de achiziţie publică;
•Contractul de achiziţie publică;
•Proceduri de atribuire a contractelor;
•Codul etic în achiziţiile publice;
•Parteneriatul public-privat
Aplicaţii practice:

Exerciţiu aplicat pe caietul de sarcini, exerciţiu aplicat privind dosarul de achiziţii publice, exerciţiu privind evaluarea dosarului.

Aplicaţiile practice vor constitui baza realizării unui proiect individual pe care participanţii îl vor susţine în cadrul examenului final de certificare, în prezenţa reprezentanţilor CNFPA.

Condiţii de înscriere la Cursurile Expert Achiziţii Publice Acreditate

Taxa de participare la acest curs este de 700 RON şi include costurile privind suportul de curs, pauze de cafea, testele de verificare, taxe de examen şi certificare CNFPA.

Cursuri interesante:

    None Found


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *