Cursuri Fiscalitate Acreditat Ministerul Muncii Si Educatiei

Cursuri Fiscalitate Acreditat Ministerul Muncii Si Educatiei

Descriere Cursuri Fiscalitate Acreditat Ministerul Muncii Si Educatiei

Cursurile de Fiscalitate Acreditat Ministerul Muncii Si Educatiei îşi propune să sprijine participanţii în dobândirea unor noţiuni practice specifice domeniului impozitului pe profit şi al TVA. Pentru a urma acest curs sunt necesare notiuni de Contabilitate financiara.
Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei (click aici pentru detalii referitoare la ACREDITARI). Dupa finalizarea cursului se sustine examen in prezenta unei comisii desemnata de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si se obtine o diploma recunoscuta la nivel national. DIPLOMELE AU VALABILITATE NELIMITATA.
Este un curs interactiv, in care cunostintele teoretice sunt aprofundate prin exemple de calcul, exerciţii şi studii de caz. Se vor face trimiteri la jurisprudenţă (Decizii ale Curţii Europene, Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi puncte de vedere date de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului de Finanţe).

STRUCTURA CURSURILOR FISCALITATE ACREDITAT MINISTERUL MUNCII SI EDUCATIEI

1. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA (TVA)
Aplicare teritorială.Legislaţie aplicabilă. Persoane impozabile/neimpozabile. Sediu fix/stabilit în România.
Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si livrari de servicii efectuate în ţară.
Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare. Cursul de schimb valutar utilizat.Baza de impozitare la import.
Ajustarea bazei de impozitare
Operaţiunile impozabile in România. Ccotele de TVA. Scutiri. Exercitarea optiunii de taxare.
Scutiri pentru export/operatiuni intracomunitare. Justificarea scutirii. Termenul de justificare a scutirii.
Regimul fiscal al bunurilor distruse sau lipsa din gestiune.
Faptul generator şi exigibilitatea TVA. Locul operatiunilor impozabile. Reguli derogatorii. Regimuri simplificate.
Mecanismul de deducere a TVA si rambursarea TVA
Persoane impozabile cu regim mixt. Regulile pentru calculul şi aplicarea pro-ratei.
Exercitarea dreptului de deducere prin decontul de taxa
Procedeul rambursarii catre persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.
Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile de capital
OBLIGATIILE PERSOANELOR IMPOZABILE
Inregistrarea in scopuri de TVA. Nerespectarea obligatiei de inregistrare.Anularea si radierea codului de inregistrare
Documente si evidente utilizate in scopul TVA: Factura, Autofactura, Avizul de insotire a marfii. Baza legala.
Termenul de emitere a facturii. Norme de intocmire si utilizare a facturii. Situatii in care factura nu trebuie emisa.
Corectarea facturilor din proprie initiativă/in timpul inspectiei fiscale. Efectele corectarii asupra obligatiilor fiscale.
Raportarea erorii prin decontul de TVA. Raportarea erorii prin declaratiile informative
Evidenta operatiunilor din sfera TVA.Jurnalele pentru vanzari/cumparari
Decontul de TVA. Instructiuni de completare a formularului 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata
Erorile materiale din deconturile de TVA. Model – Cerere de corectare a erorilor materiale din decontul de TVA
Perioada fiscală. Notificarea perioadei fiscale. Declaratia 010. Declaratia 092
Ghidul declaraţiilor de TVA. Cele mai frecvente greşeli din declaraţiile de TVA. Corectarea deconturilor de TVA.
Plata taxei la bugetul de stat. Plata TVA pentru importul de bunuri.
2. IMPOZITUL PE PROFIT
Contribuabili . Sfera de cuprindere a impozitului . Scutiri . Anul fiscal . Cotele de impozitare .
Impozit minim . Calculul profitului impozabil . Pierderi fiscale .

Cursuri interesante:


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Send this page to your friends:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *