Cursuri in Managementul Organizatiei Prin Proiecte Si Excelenta In Afaceri

Cursuri in Managementul Organizatiei Prin Proiecte Si Excelenta In Afaceri

Descriere Cursuri in Managementul Organizatiei Prin Proiecte Si Excelenta In Afaceri

Necesitate Cursuri in Managementul Organizatiei Prin Proiecte Si Excelenta In Afaceri: În actualul context al globalizării şi al creşterii exigenţelor pieţei de consum, organizaţiile caută metode noi şi diversificate de a deveni mai eficiente şi performante. În primul rând dezvoltarea eficientă organizaţională nu poate fi imaginată decât în cazul cunoaşterii şi urmăririi cu consecvenţă a misiunii, viziunii şi valorilor organizaţionale. În al doilea rând, teoriile manageriale moderne arată în mod pragmatic că există un prag limită de dezvoltare al afacerii, după care pentru a o menţine pe piaţă în parametrii corespunzători, trebuie să se găsească o nouă strategie de abordare a afacerii. Una dintre cele mai cunoscute, performante şi eficiente metode de conducere a afacerilor unei organizaţii este managementul prin proiecte. Orientarea organizaţiilor către calitate şi în mod special către satifacerea cerinţelor clientului (indiferent de tipul acestuia) reprezintă de fapt un proiect de succes al organizaţiei. Organizaţiile occidentale ce aplică în mod consecvent criteriile performanţei şi eficienţei au trecut deja de ceva timp la forma de conducere de management prin proicte, înregistrand rezultate deosebite.
Prin tematica abordată, cursul îşi propune a fi un suport pentru sprijinirea organizaţiilor (deopotrivă din sectorul de stat şi privat), ce doresc să se dezvolte şi să-şi îmbunătăţească performanţele în afaceri pe baza propriilor proiecte. Orice organizaţie poate adopta stilul de orientare spre proiecte, fără costuri mari sau dislocări masive de resurse umane. Excelenţa în afaceri în societatea modernă de consum, spre care de fapt tind toate organizaţiile, nu poate fi atinsă decât prin orientarea spre proiecte.

Obiective Cursuri in Managementul Organizatiei Prin Proiecte Si Excelenta In Afaceri: Transmiterea de competenţe de bază cursanţilor în domeniul managementului de proiect, subdomeniul orientare organizaţională prin proiecte astfel încat la finalul modulului de curs, participanţii să fie capabili să:
• cunoscă în detaliu noţiunile de bază teoretice în domeniul managementului organizaţional prin proiecte
• cunoască noţiunile de management al schimbării şi să le poată aplica în practică
• redacteze un eseu asupra schimbării organizaţionale şi orientarea spre proiecte (pe baza unui studiu de caz)
• îşi optimizeze activitatea mangerială zilnică, prin asumarea tehnicilor şi metodelor manageriale performante, prezentate în cadrul studiilor de caz ale cursului

Grup tinta: Manageri de toate nivelurile din organizaţii de stat şi private, economişti, liber profesionişti etc.

Structura Cursuri in Managementul Organizatiei Prin Proiecte Si Excelenta In Afaceri (prezentare succintă) :
1. Misiune, viziune şi valori ale organizaţiilor moderne
2. Tipologii de probleme organizaţionale. Identificiarea problemelor organizaţionale şi prioritizarea acestora: arborele de probleme şi arborele de obiective
3. Decizia managerială. Scenarii de soluţii eficiente pentru problemele organizaţionale
4. Organizaţia clasică şi organizaţia orientată spre proiecte. Avantaje şi dezavantaje
5. Construcţia unei organizaţii orientate spre proiecte pornind de la organizaţia clasică
6. Indicatori de succes în proiectele organizaţionale
7. Managementul performanţelor în proiecte
8. Riscul în proiectele organizaţionale
9. Elemente de lidership în proiecte. Particularităţi ale conducerii echipei de proiect
10. Succesul şi atitudinea liderilor în afacerile de succes
11. Etica liderului şi eficienţa organizaţională
12. Inteligenţa emoţională. Principii generale şi aria de eficienţă a metodei
13. Inteligenţa emoţională aplicată în proiecte
14. Excelenţa în afaceri ca ţintă de dezvoltare organizaţională. Trecerea de la organizaţia bună la organizaţia excelentă

Cursuri interesante:

    None Found


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *