Cursuri Maistru Instructor

Cursuri Maistru Instructor

 

DESCRIEREA CURSURILOR MAISTRU INSTRUCTOR

COMPETENTE DOBANDITE LA FINALIZAREA CURSURILOR MAISTRU INSTRUCTOR:

1. PREGATIREA FORMARII
2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DE FORMARE
3. EVALUAREA PARTICIPANTILOR LA PROGRAMUL DE FORMARE
4. APLICAREA METODELOR SI TEHNICILOR SPECIALE DE FORMARE
5. MARKETING IN FORMARE
6. PROIECTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE
7. ORGANIZAREA PROGRAMELOR SI A STAGIILOR DE FORMARE
8. EVALUAREA, REVIZUIREA SI ASIGURAREA CALITATII PROGRAMELOR SI A STAGIILOR DE FORMARE

DESCRIEREA CALIFICARII CURSURILOR MAISTRU INSTRUCTOR:

Maistrul Instructor este Formatorul cu studii medii.El este specialistul in formare care proiecteaza, deruleaza, evalueaza si revizuieste activitati teoretice / practice si / sau programe de formare si dezvoltare a competentelor profesionale, derulate in institutii specializate sau la locul de munca.

• Defineşte cerinţele şi elaborează programe de formare în raport cu competenţele corespunzătoare specificate în standardele ocupaţionale.

• Identifică şi alege strategii şi metode de instruire în raport cu: obiectivele de referinţă ale programului de formare, particularităţile grupei de cursanţi, resursele necesare şi disponibile.

• Identifică, alege şi/sau elaborează manuale de specialitate şi pregăteşte materiale de instruire adecvate programului de formare.

• Expune informaţiile relevante utilizând metode şi tehnici de instruire alese în conformitate cu nevoile cursanţilor şi cu obiectivele programului de formare.

• Oferă cursanţilor informaţii suplimentare care să faciliteze înţelegerea şi clarificarea aspectelor specifice şi acordă asistenţă cursanţilor care întâmpină dificultăţi în însuşirea şi utilizarea informaţiilor oferite.

• Asigură posibilitatea efectuării de aplicaţii practice şi furnizează cursanţilor feedback-ul necesar fundamentării competenţelor dobândite.

• Monitorizează şi evaluează evoluţia cursanţilor şi eficienţa programului de formare.

• Revizuieşte metodele şi tehnicile de instruire pe baza autoevaluării în raport cu obiectivele de referinţă şi a progresului înregistrat de cursanţi; dezvoltă metode alternative de formare.

• Stabileşte criteriile de evaluare în raport cu competenţele incluse în standardul ocupaţional sau cu obiectivele de referinţă ale programului de formare, planifică şi asigură condiţiile şi resursele necesare procesului de evaluare.

• Selectează şi prezintă cursanţilor metodele de evaluare relevante pentru cunoştinţele şiaptitudinile formate / dezvoltate prin programul de formare.

• Prezintă cursanţilor rezultatele evaluării, analizează cu fiecare dintre aceştia performaţele obţinute, înregistrează şi păstrează rezultatele evaluării.

• Consiliază cursanţii cu privire la dezvoltarea profesională ulterioară pornind de la rezultatele obţinute în urma evaluării.

• Defineşte cerinţele şi elaborează programe de formare în raport cu competenţele corespunzătoare specificate în standardele ocupaţionale.

• Identifică şi alege strategii şi metode de instruire în raport cu: obiectivele de referinţă ale programului de formare, particularităţile grupei de cursanţi, resursele necesare şi disponibile.

• Identifică, alege şi/sau elaborează manuale de specialitate şi pregăteşte materiale de instruire adecvate programului de formare.

• Expune informaţiile relevante utilizând metode şi tehnici de instruire alese în conformitate cunevoile cursanţilor şi cu obiectivele programului de formare.

• Oferă cursanţilor informaţii suplimentare care să faciliteze înţelegerea şi clarificarea aspectelor specifice şi acordă asistenţă cursanţilor care întâmpină dificultăţi în însuşirea şi utilizarea informaţiilor oferite.

• Asigură posibilitatea efectuării de aplicaţii practice şi furnizează cursanţilor feedback-ul necesar fundamentării competenţelor dobândite.

• Monitorizează şi evaluează evoluţia cursanţilor şi eficienţa programului de formare.

• Revizuieşte metodele şi tehnicile de instruire pe baza autoevaluării în raport cu obiectivele de referinţă şi a progresului înregistrat de cursanţi; dezvoltă metode alternative de formare.

• Stabileşte criteriile de evaluare în raport cu competenţele incluse în standardul ocupaţional sau cu obiectivele de referinţă ale programului de formare, planifică şi asigură condiţiile şi resursele necesare procesului de evaluare.

• Selectează şi prezintă cursanţilor metodele de evaluare relevante pentru cunoştinţele şi aptitudinile formate / dezvoltate prin programul de formare.

• Prezintă cursanţilor rezultatele evaluării, analizează cu fiecare dintre aceştia performaţele obţinute, înregistrează şi păstrează rezultatele evaluării.

• Consiliază cursanţii cu privire la dezvoltarea profesională ulterioară pornind de la rezultatele obţinute în urma evaluării.

• Întocmeşte rapoarte privind programul de formare, înregistrează şi păstrează, conform legislaţiei în vigoare, date privind cursul şi cursanţii.

• Participă la seminarii şi instruiri care au ca obiectiv dezvoltarea activităţilor de formare.

Cursuri interesante:

    None Found


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Send this page to your friends:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *