Tag: 04 Iunie 2010

Cursuri Autorizate Cnfpa-Expert Achizitii Publice, 04 Iunie 2010

Cursuri Autorizate Cnfpa-Expert Achizitii Publice, 04 Iunie 2010 Descriere Cursuri Autorizate Cnfpa-Expert Achizitii Publice, 04 Iunie 2010 Curs autorizat CNFPA Expert Achizitii Publice Achizitia de bunuri/servicii/lucrari in vederea implementarii proiectelor finantate din fonduri publice se face cu respectarea legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice, O.G. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune de… Read more →