Curs MANAGEMENTUL SECURITATII INFORMATIEI

Descrierea cursului De ce sa participati la acest curs?

Implementarea unui SMSI prin apelarea la consultanta este in general costisitoare si nu este la îndemâna oricãrei companii. Pregãtirea unor specialist in SMSI dintre angajatii companiei dvs. aduce mari economii în procesul de implementare ºi asigurã un management continuu al mãsurilor de securitate a informaþiei pe întregul ciclu de viaþã al sistemului.

Mai mult, odatã obþinutã certificarea pentru SMSI de catre o companie, aceasta trebuie menþinutã prin activitatea unei echipe de specialiºti preocupaþi de îmbunãtãþirea continuã a sistemului ºi þinerea sub control a tuturor riscurilor
de securitate identificate la nivelul organizaþiei.

Avantajele unei certificãri SMSI prin formarea de specialisti interni:

-Oferã clienþilor ºi partenerilor de afaceri încredere sporitã în organizaþia certificatã. Managementul securitãþii informaþiei, alãturi de managementul calitãþii, a devenit o condiþie obligatorie în multe dintre relaþiile de parteneriat încheiate între companii;

-Oferã managerilor un control mai bun asupra fluxurilor de informaþii din organizaþia certificatã;

-Asigurã continuitatea afacerii prin identificarea ºi þinerea sub control a riscurilor care pot afecta activitatea organizaþiei;

-Oferã organizaþiei posibilitatea întrunirii criteriilor de participare la licitatii acolo unde certificarea SMSI este un criteriu;

-Securitatea informatiei este un factor de succes pentru orice organizatie.

Descrierea cursului: Cursul oferã informaþiile necesare formãrii unei culturi de securitate precum ºi înþelegerii etapelor ºi documentaþiei necesare
implementãrii unui sistem de management al securitãþii informaþiei în instituþiile publice ºi private, în conformitate cu legislaþia naþionalã ºi cu
standardele internaþionale.

Obiectivele cursului: Acest curs oferã participanþilor cunoºtinþele necesare pentru a planifica ºi realiza un sistem de management al securitãþii informaþiei (SMSI) la nivelul unei organizaþii, urmãrind recomandãrile standardului SR ISO/CEI 17799 ºi respectând legislaþia româneascã în domeniul
securitãþii informaþiei, condiþii esenþiale pentru obþinerea unei certificãri ISO 27001 (standard de referinþã în pentru securitatea informaþiei).

La sfârºitul cursului participanþii vor dobandi cunoºtinþe despre:

-Concepte, definiþii, clasificãri ºi terminologii specifice managementului
securitãþii informaþiei;

-Algoritmi ºi sisteme criptografice, certificate digitale (standardul X.509),
semnãtura digitalã ºi infrastructuri cu chei publice (PKI);

-Scopul, planificarea, organizarea, documentarea ºi acreditarea unui sistem de
management a securitãþii informaþiei.

Cunoºtinþe necesare: familiarizarea cu terminologia IT&C, atat in romana
cat si in engleza. Daca doriti informatii despre cursuri de engleza, va putem ajuta de asemenea

Lector: Iulian CIUREA – masterat în domeniul managementului securitãþii
informaþiei ºi atestat ORNISS în managementul securitãþii informaþiei.

Certificare: Certificat de instruire ,,Pro Management”

Agenda cursului:

1.Introducere în securitatea informaþiei: definiþii, concepte, clasificãri ºi
terminologie specificã;

2.Criptografie, chei publice, semnãtura digitalã, PKI:

-Noþiuni introductive;

-Algoritmi ºi sisteme criptografice;

-Standardul X509 – certificate digitale;

-Semnarea ºi criptarea informaþiilor în format electronic utilizând o
infrastructurã cu chei publice;

-Semnãtura digitalã calificatã – structurã, implementare, domenii de utilizare
ºi legislaþie specificã;

3.Legislaþie ºi regementãri:

-Legislaþia naþionalã;

-Legislaþia europeanã;

-Standarde ºi reglementãri internaþionale.

4.Implementarea unui sistem de management a securitãþii informaþiei:

Acest capitol reprezintã cea mai mare parte a cursului si conþine informaþii
despre asigurarea securitãþii informaþiei, pe întrg ciclul de viaþã al unui
sistem informatic, urmând recomandãrile standardului ISO 17799 (cod de bunã
practicã), în concordanþã cu legislaþia naþionalã (L182, HG 585, etc..), pentru
a putea obþine certificarea ISO 27001 (Cerinþe pentru implementarea unui sistem
de management a securitãþii informaþiei – SMSI).

Conþine:

-Structura standardelor ISO 17799 ºi ISO 27001 ºi corelaþia dintre ele;

-Descrierea ciclului de viaþã a unui sistem informatic ºi etapizarea acþiunilor
– modelul PDCA (Plan-Do-Check-Act);

-Analizã ºi exemplificãri pentru fiecare dintre cele 11 domenii ale standardului
ISO 27001;

-Studiul analizei riscurilor conform standardelor ºi codurilor de bunã practicã
la nivel naþional ºi internaþional;

-Realizarea politicii de securitate la nivelul unei organizaþii;

-Întocmirea ºi implementarea procedurilor operaþionale de securitate pentru
tratarea riscurilor;

-Documentarea sistemului pentru acreditare.

Orarul cursului:Luni-Vineri 17,00-21,00 si sambata 9,00-14,00

Pret
550.00 EUR
Durata cursului
32 ore

Cursuri interesante:


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Send this page to your friends:

  2 comments for “Curs MANAGEMENTUL SECURITATII INFORMATIEI

 1. Oana Cristea
  27/08/2009 at 4:43 pm

  as vrea detalii despre acest curs, avand in vedere ca nu vin prin intermediul unei firme.

  Multumesc!
  sursa: http://www.CursuriAZ.ro

 2. 10/06/2014 at 12:49 am

  Bine spus ! imi place.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *