Cursuri de Auditor De Mediu

Cursuri de Auditor De Mediu

Descriere Cursuri de Auditor De Mediu

Auditor de mediu este persoana calificata pentru efectuarea auditurilor de mediu.

Prin audit de mediu se Intelege examinarea sistematica si independenta in scopul de a
determina daca activitatile referitoare la mediu si rezultatele aferente satisfac
dispozitiile prestabilite precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si
sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.

Ocupatia de auditor de mediu se refera la auditorii care efectueaza audituri de mediu,
atat interne cat si externe ( evaluare furnizori , certificare, acreditare si consultanta).
Auditul este instrumentul de culegere a datelor care permite analiza si aprecierea
masurii in care se obtin dovezi pentru furnizarea increderii ca sunt satisfacute conditiile
specificate.
In functie de conditiile specificate, un audit se poate desfasura in vederea identificarii
nivelului de implementare si eficientei unui sistem de mediu , in vederea certificarii unui
sistem de mediu, certificarii unui produs, acreditarii unui organism de certificare sau
acreditarii unui laborator de incercari. Principiile de planificare, organizare si
coordonare a auditului raman aceleasi, ceea ce variaza fiind referentialul convenit intre
parti si procedurile specifice care apartin entitatii care organizeaza auditul.

Persoanele care doresc sa devina auditori de mediu trebuie sa demonstreze atat
competente generale cum sunt competentele de planificare, de comunicare, de lucru in
echipa, de perfectionare a pregatirii profesionale cat si competente specifice ocupatiei de
auditor. Competentele specifice ocupatiei de auditor sunt cele care se refera la auditul
propriu-zis (intocmirea documentelor specifice, examinarea documentelor puse la
dispozitie de auditat, colectarea si structurarea informatiilor specifice, analiza si
aprecierea eficacitatii sistemului de management de mediu auditat, intocmirea
raportului de audit s.a.) si sunt obtinute in urma absolvirii cursurilor de instruire
specifica. Deasemenea, auditorii de mediu sunt specialisti care trebuie sa demonstreze
abilitati analitice, tenacitate, sa aprecieze situatiile in mod realist, sa aiba capacitatea de
examinare, sa inteleaga operatiuni complexe dintr-o perspectiva larga si sa inteleaga
rolul unitatilor individuale in cadrul intregii organizatii.

OBIECTIVE Cursuri de Auditor De Mediu

Obiective privind perfectionarea pregatirii profesionale:

1. Insusirea cunostintelor privind:
– informatii actuale in domeniu;
– terminologia de specialitate;
– referentiale noi.
2. Dobandirea de aptitudini privind:
– capacitate de autoevaluare obiectiva;
– deschidere;
– seriozitate;
– dorinta de perfectionare.

Obiective – Planificarea activitatii de audit :

1. Dobandirea capacitatii de:
– identificarea corecta a solicitarilor clientului;
– identificarea corecta a referentialului;
– adecvarea planului de audit intocmit pentru atingerea obiectivului
auditului.
2. Cunoasterea metodelor si procedurilor de lucru.

Obiective colectarea si structurarea informatiilor specifice activitatii de
audit:
1. Dobandirea capabilitatii de utilizare a tehnicii interviului;
2. Dobandirea capacitatii de perceptie realista a situatiei;
3. Dobandirea capacitatii de sinteza, argumentare, de identificare si formulare al
neconformitatilor si a observatiilor;
4. Dobandirea de aptitudini:
– deschidere, obiectivitate, impartialitate;
– capacitate de lucru in conditii de stres ;
– atentie si putere de concentrare ;
– spirit de observatie, gandire logica ;
– atitudine pozitiva, lipsita de formalism;
– lipsa ideilor preconcepute.

Obiective conducerea auditului:
1. Dezvoltarea capacitatii de monitorizare a auditulului pentru atingerea
obiectivelor in timpul planificat;
2. Dobandirea de abilitati privind modul in care se conduc sedintele de audit, tactul
cu care solutioneaza divergentele aparute, tonul utilizat si atitudinea fata de
interlocutor;
3. Dezvoltarea capacitatii de argumentare, de adaptare la interlocutor si la situatii
neprevazute, de selectare a aspectelor relevante.

Obiective privind examinarea documentelor referitoare la sistemul de
mediu si intocmirea raportului de examinare:
1. Evidentierea corecta si completa a aspectelor neconforme cu referentialul;
2. Dezvoltarea capacitatii de analiza si sinteza, de argumentare;
3. Dobandirea cunostintelor privind modul de formulare al neconformitatilor si
observatiilor.

Obiective privind intocmirea documentelor specifice activitatii de audit:
1. Dobandirea de cunostinte privind:
– modul de utilizare a formularelor tip;
– modul de completare al formularelor utilizate;
– modul de intocmire a listei de verificari, cand este cazul;
– modul de administrare, difuzare, pastrare a documentelor si modul de
asigurarea confidentialitatii datelor.

Obiective privind intocmirea raportului de audit:
1. Dobandirea capacitatii de sinteza si de argumentare;
2. Respectarea procedurii de intocmire;
3. Exprimarea in scris si oral a relevantei continutului;
4. Dobandirea capabilitatii de respectare a spiritului si a rezultatelor auditului.

Obiective pentru capitolul comunicare si lucru in echipa:
1. Insusirea cunostintelor privind:
– tehnici de comunicare;
– cunostinte generale de psihologie si de comunicare.
2. Insusirea capacitatii de a identifica sarcinile ce-i revin auditorului in cadrul
echipei;
3. Identificarea limitelor de competenta si a responsabilitatilor pentru fiecare
membru al echipei;
4. Dobandirea de cunostinte privind adaptarea la stilul si ritmul de munca al
echipei;
5. Dobandirea de aptitudini si atitudini privind:
– comunicare eficienta;
– deschidere;
– capacitate de ascultare activa;
– fluenta si coerenta in exprimare;
– claritate si concizie;
– orientarea discutiilor spre obiectivul urmarit;
– solicitudine;
– corectitudine;
– punctualitate;
– asumarea responsabilitatii;
– flexibilitate si adaptabilitate;
– spirit de echipa.

Cursuri interesante:


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *