Scoala de Vara in Management Financiar

Scoala de Vara in Management Financiar

logo_wtibAplicatii practice (studii de caz, exercitii, modele electronice complexe) pentru urmatoarele domenii ale managementului financiar: Bugetul de venituris si cheltuieli, Cashflow management, Controlling si Analiza financiara.

MODULUL I Scoala de Vara in Management Financiar, 24 – 27 IUNIE

Organizarea Societatilor pe Centre de Responsabilitate Managementul si Analiza Costurilor

 • Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor
  – Costuri indirecte; Metode generale utilizate in calculatia costurilor. Metoda globala; pe faze; metoda pe comenzi; exemple si exercitii
 • Cheltuieli si Costuri – Tipologia costurilor; Centrele de costuri; Analiza rentabilitatii pe segmente
 • Metode de calculatie a costurilor
  – Metoda costurilor complete (FULL COSTING), metoda costurilor directe (DIRECT COSTING), metoda costurilor standard (STANDARD COSTING);
  – Metoda calculatiei complete a costurilor pe activitati (ABC);
 • Metode de analiza a costurilor
  – Utilizarea costului marginal in fundamentarea profitului maxim; Legatura dintre variatia cifrei de afaceri si variatia corespunzatoare a rezultatelor.
 • Analiza riscurilor
  – Riscul financiar; Riscul de exploatare si efectul de levier;
  – Elasticitatea si rezultatul economic in raport cu nivelul de activitate si in raport cu punctul critic;
  – Studiu de caz: determinarea pragului de rentabilitate.
 • Tabloul de Bord – Sistem de Informatie si Control
 • MRP: Managementul Resurselor Firmei

Analiza Financiara pe Baza de Bilant. Diagnosticul Rentabilitatii Societatilor Comerciale:

 • Diagnosticul situatiei financiare: metoda maselor bilantiere; metoda ratelor de structura si de finantare
 • Diagnosticul rentabilitatii capitalurilor si analiza performantelor. Studii de caz
  – Analiza soldurilor intermediare de gestiune. Valoarea adaugata
  – Rate de rentabilitate. Analiza rentabilitatii comerciale, economice si financiare
 • Diagnosticul riscului:
  – economic: efectul de levier de exploatare
  – financiar: efectul de levier financiar; analiza echilibrului financiar, rate de lichiditate, rate de indatorare
  – de faliment: diagnosticul intreprinderii in dificultate prin metoda scorurilor
 • Studii de caz complete privind analiza diagnostic a societatilor comerciale

MODULUL II Scoala de Vara in Management Financiar, 22 – 25 IULIE

Bugetul de Venituri si Cheltuieli – Instrument de Planificare si Control

 • Consultantul propune utilizarea unui Model-macheta de Buget in format electronic care se concentreaza asupra conceptului de model financiar al companiei si are ca scop intelegerea functionarii organizatiei din punctul de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare manageriala, cat si familiarizarea cu principalele metode si tehnici de bugetare. Macheta de Buget este conceputa a fi un instrument operational de lucru folosit de toate cadrele de conducere care prin pozitia pe care o detin sunt nevoite sa analizeze informatii si sa ia decizii de natura financiar-contabila:
 • BUGETARE 2010: construirea bugetului general in 12 tablouri; Bugetul activitatii generale; Bugetul activitatii de trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati;

Monitorizarea Eficienta a Capitalului Circulant Previzionarea Cashflow-ului

 • Interpretarea situatiilor financiare anuale ale anului 2009 si aprecierea perspectivelor viitoare ale companiei cu diagnosticarea capacitatii de a realiza profituri viitoare.
 • Analiza echilibrului financiar si al rezultatelor de gestiune ; Analiza de Cashflow ; Continutul Tabloului de finantare ; Previziunea de Cash flow
 • Bugetul Activitatii de Trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati: Previziunea incasarilor & platilor; Acoperirea soldului de trezorerie
 • Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului / analiza performantelor : Principalii Indicatori economico-financiari; Rapoarte de Analiza; Rate de rentabilitate; Rate de lichiditate, rate de indatorare.

Planul de afaceri in cadrul cursului Scoala de Vara in Managementul Financiar

 • Proiectii financiare:
  – Plan de investitii si de finantare
  – Previziuni de venituri si cheltuieli – Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) venituri-cantitati * structura * preturi / cheltuieli variabile pe elemente de cheltuieli / cheltuieli fixe pe elemente de cheltuieli
  – Previziuni ale fluxurilor de numerar * fluxuri operationale * fluxuri de investitii * fluxuri financiare
  – Previziuni de capital de lucru (WK)
  – Previziuni ale bilanturilor succesive
  – Prezentarea indicatorilor de performanta financiara
 • Evaluarea si selectia proiectelor de investitii
  A. Criterii bazate pe actualizarea cash-flow-urilor: Valoarea actuala neta (VAN); Rata interna de rentabilitate (RIR) ; Rata interna de rentabilitate modificata (RIRM); Indicele de profitabilitate
  B. Decizii de investitii in mediu aleator – decizii probabiliste
  C. Decizii de investitii in mediu nedeterminat / incert
 • Planul financiar. Structura planului financiar:
  – analiza existentei anterioare a afacerii – daca este cazul;
  – prezentarea ipotezelor pe care se bazeaza previziunile;
  – intocmirea situatiilor financiare previzionale (bilant, cont de profit si pierdere);
  – identificarea riscurilor asociate.
  – Pragul de rentabilitate
  – Profitul previzionat
  – Factorul de acoperire (Fa)
  – Rata marjei de siguranta (RMs)
  INDICATORI: de lichiditate * de solvabilitate (indatorare) * de gestiune * de rentabilitate * de eficienta ai investitiei

Link detalii: http://wtib.ro/online/newsletter/new/SDV/

Date contact: Mail: wtib@wtib.ro / Tel: 021 319 12 97.

Cursuri interesante:


Aceasta pagina a fost vizualizata de doritori de cursuri.

Daca doriti sa cumparati un curs, va rugam completati formularul din dreapta paginii. Multumim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *